Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam In memoriam. Livija Šiugždienė

In memoriam. Livija Šiugždienė

In memoriam. Livija Šiugždienė

www.voruta.lt

Po sunkios ligos mirus antisovietinio pogrindžio dalyvei,

apdovanotai LDK Gedimino ordino Riterio Kryžiumi  –

LIVIJAI  ŠIUGŽDIENEI,

besirūpinusiai mūsų tautos dvasinių vertybių išsaugojimu ir puoselėjimu,

 nuoširdžiai užjaučiame jos giliai liūdintį vyrą, idėjinį bendražygį Edvardą

 VšĮ „Naujasis amžius“ direktorių, laikraščio „XXI amžius“ redaktorių

bei kitus artimuosius.

   Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio taryba ir štabas.