Lietuvių katalikių moterų draugija

Pagrindinis puslapis Lietuvių katalikių moterų draugija
Lietuvos katalikių moterų sąjungos renginys Šiluvoje
Įrašas

Lietuvos katalikių moterų sąjungos renginys Šiluvoje

Lietuvių katalikių moterų draugijos ženklas pradėtas vartotas vėliavose. Sukurtas 1927 m. dailininko Antano Tamošaičio (1906 02 15– 2005 06 25). Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės ir LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro archyvų Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, www.voruta.lt 2018 m. spalio 20 d. į Šiluvą iš daugelio Lietuvos vietovių atvyko per 100 katalikių moterų (atstovavusių 10...