Juozas Jakimavičius

Pagrindinis puslapis Juozas Jakimavičius
Įrašas

Sigitas Birgelis. Apsaugoti nuo užmaršties

Nuotraukoje – Juozas Jakimavičius Bėga laikas. Į Anapilį viens po kito iškeliauja žmonės. Išeina, pasiimdami į nežinomybę savo jausmus, išgyvenimus, gyvenimo patirtį, nuveiktus gerus ir blogus darbus, tai, ką pavyko padaryti ir ko nesuspėjo baigti. Žmonių darbai pasilieka – vieni ilgiau, kiti trumpiau, išlieka net žmogaus nesant. Jie gali būti perduodami kaip atsiminimai kitoms kartoms,...