Janina Macukonienė

Pagrindinis puslapis Janina Macukonienė
Antano Baranausko asmeninės bibliotekos likimas
Įrašas

Antano Baranausko asmeninės bibliotekos likimas

Dar Varnių seminarijos klieriko A. Baranausko parašytos ,,Artojų giesmės“. Foto iš maironiomuziejus.lt Janina Macukonienė, e-ausra.pl Žymiųjų žmonių asmeninės bibliotekos – dažnas jais besidominčiųjų tyrimo objektas. Tokia biblioteka tartum veidrodis atskleidžia jos savininko susidomėjimus, pomėgius, intelektualinį akiratį; daug pasako apie jo ryšius su kitais žmonėmis ar institucijomis. Antano Baranausko asmeninės bibliotekos tyrimo 2014 m. ėmėsi Anykščių...

Janina Macukonienė. Kur dingo Seinų kunigų seminarijos lituanistiniai leidiniai?
Įrašas

Janina Macukonienė. Kur dingo Seinų kunigų seminarijos lituanistiniai leidiniai?

Buvusios Seinų kunigų seminarijos rūmai Janina MACUKONIENĖ, e-ausra.pl Šis klausimas seniai man nedavė ramybės, ypač tada, kai pradėjau gilintis į seminarijos istoriją ir įvairiuose šaltiniuose skaičiau apie stropiai kaupiamą lituanistinę biblioteką. Lietuviai klierikai stengėsi, kad bendroje seminarijos bibliotekoje būtų kuo daugiau knygų, iš kurių galima būtų mokytis lietuvių kalbos ir istorijos, pažinti lietuvių literatūrą. Kaip rašo...