Irkutskas

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai (XIX)
Įrašas

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai (XIX)

Įvairių tautybių Taišeto tremtiniai Česlovas Iškauskas, www.voruta.lt Šioje ištraukoje iš Sūduvos šviesuolio ir tremtinio Jono DAPKŪNO prisiminimų – tolesnės artimųjų paieškos Sibiro platybėse. Bet darbščių ir rūpestingų tretinių gyvenimas irgi gerėja: Dapkūnai pagaliau nusipirko ožkelę… Ištrauką parengė Česlovas Iškauskas.   Šalti 1954-ieji: užverbuotas į Čeremchovą Atėjo 1954 – ųjų ruduo, ilgi vakarai ir rytai. Apie...

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai (XVII)
Įrašas

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai (XVII)

Taip Sibire vežiojamas vanduo Česlovas Iškauskas, www.voruta.lt Prasidėjo Jono Dapkūno tremties vargai. Pagal NKVD sukurptą bylą ir 1946 m. rugpjūčio 13 d. tribunolo paskelbtą nuosprendį jis su šeima buvo išsiųstas į Krasnojarsko sritį. Bet Sibiro lageriai šykščiai – tik keliomis eilutėmis – atsispindi jo kaimiška kalba prisodrintuose prisiminimuose. Pažadėjęs aprašyti savo 8 metų katorgišką gyvenimą,...

…Moterys pradėjo prašyti, kad Jonas išdrožtų Mariją. Reikėjo instrumentų, nebuvo nieko, tiktai kirvis
Įrašas

…Moterys pradėjo prašyti, kad Jonas išdrožtų Mariją. Reikėjo instrumentų, nebuvo nieko, tiktai kirvis

www.voruta.lt Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras išleido knygą „Sibiro madona“, sudarytą autentiškų tremtinių liudijimų pagrindu (sudarytoja – Birutė Panumienė). Per vienos nedidelės tremties vietos – miško kirtimo punkto Korbiko (Krasnojarsko kr.) – prizmę atspindima daugumos ištremtų ir įkalintų Lietuvos žmonių jausena. Tai knyga apie stiprią tikėjimo reikšmę, ištveriant ištikusią tragediją – prievartinį atskyrimą...

Janina Survilaitė. Pokario tremčių prisiminimai
Įrašas

Janina Survilaitė. Pokario tremčių prisiminimai

Janina Survilaitė. Asmeninė nuotr. Janina SURVILAITĖ, www.propatria.lt Šių metų birželį – 79-osios 1941 m. mūsų Tautai vykdyti pradėto genocido ir nekaltų piliečių trėmimų į Sibirą metinės. Kitąmet bus 80-osios ir vargu, ar tuomet dar bus gyvų pirmųjų trėmimų liudininkų. Kaip Lietuvos vyriausybė rengiasi paminėti šias skaudžias Tautos istorijai datas? 30 metų mūsų seimai, prezidentai ir...

Įrašas

Dėl kenotafo generolui Zenonui Gerulaičiui (1894 – 1945)

LR Krašto apsaugos ministrui Juozui Olekui                                                                                                 2015-10-06 Kauno m. savivaldybės merui Visvaldui Matijošaičiui DĖL KENOTAFO  GENEROLUI ZENONUI GERULAIČIUI (1894 – 1945)             Šiemet sukanka 70 metų, kai Lietuvos kariuomenės savanoris, divizijos generolas, karo atašé Prancūzijai ir Belgijai, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius Zenonas Gerulaitis mirė  nuo išsekimo 1945 m. balandžio 20 d. Taišeto lageryje, Irkutsko srityje. Generolo palaidojimo vieta...

Įrašas

Atskrendantys į Sibirą leisis prie lietuviško kryžiaus

Šį rudenį didžiausiame Sibiro mieste Irkutske besileidžiančių lėktuvų keleiviai šalia nusileidimo tako matys lietuvišką kryžių. Jį per ekspediciją su Rusijos lietuvių klebonu Rimantu Gudeliu ir vietines bendruomenes lankančiais žurnalistais pastatė skulptorius Adolfas Teresius. „Nuvykęs į Irkutską nesitikėjau, kad tiek daug tautų norėtų pasekti lietuvių pavyzdžiu. Kai pastatėme kryžių, sužinojau, kad ir latviai, ir estai, ir...