Ažulaukė

Dr. Kazimieras Garšva. Ažulaukės, Bieliškių kaimų vardai ir jų rašyba
Įrašas

Dr. Kazimieras Garšva. Ažulaukės, Bieliškių kaimų vardai ir jų rašyba

Nuotrauka iš wikimapia.org Habil dr. Kazimieras Garšva, Dabartinės lietuvių kalbos gramatikos bendraautoris, www.voruta.lt Lietuvos Respublikoje ir jos paribiuose daugelis gyvenamųjų vietų vardų (oikonimų) yra tradiciniai lietuviški vietovardžiai (plg. Lietuviški tradiciniai vietovardžiai.Vilnius, VLKK, 2002). Tokie yra ir Vilniaus rajono Ažulaukės, Bieliškių kaimų pavadinimai. Šių kaimų autentiškus (tradicinius) pavadinimus 1939 metų pabaigoje ir 1940 metais nustatė Lietuvos...