Pagrindinis puslapis Istorija Dvarai Forumas „Tiškevičių paveldas Lietuvoje: sėkmės istorijos ir naujos galimybės“

Forumas „Tiškevičių paveldas Lietuvoje: sėkmės istorijos ir naujos galimybės“

Lapkričio 25 d., penktadienį, Palangos gintaro muziejaus koncertų salėje (Vytauto g. 17) vyks Forumas „Tiškevičių paveldas Lietuvoje: sėkmės istorijos ir naujos galimybės“. Forumą organizuoja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Palangos miesto savivaldybė ir Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija. 

Pirmajame etape LDK didikų giminių kultūrinio paveldo restauravimas bei įveiklinimas atliepė piliečių poreikį tapatintis su sava istorija ir atrasti Lietuvos kultūrai savas kilnias/kilmingas gyvenimo formas. Reikšmingi pavyzdžiai: Plungės, Palangos, Kretingos, Raudondvario, Pakruojo, Burbiškio, Zyplių ir kitų dvarų įvairiapusis atstatymas.

Antrajame etape bendradarbiaujant Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijai ir Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos prasidėjo metodinės investicijos į kultūros paveldo statusą turinčius nekilnojamojo turto objektus. Verslas supranta kultūros paveldo objekto vertę ir pats suvokia save kaip paveldo objekto autentiškumo palaikytoją ir kūrėją.

Nuosekliai trečiajame etape veriasi galimybė kultūros paveldo objektų nešamos tapatybinės/paveldinės vertės idėją paversti sinergiškai piliečių bendruomenės ir verslo išvystytos vertės masto ekonomija. Palangos miestas yra gimstantis tokios sinergijos pavyzdys. Vis labiau atrandamas Tiškevičių kaip Palangos miesto įkūrėjų paveldas tampa miesto vertingumo ir išskirtinumo vystymo pamatu.

FORUMO TIKSLAI
Pasidalinti Tiškevičių paveldo atstatymo sėkmės istorijomis ir patirtimis Išryškinti Palangos kaip Tiškevičių miesto potencialą

FORUMO PROGRAMA

9.00 – 9.30
Registracija

9.30 – 9.35
Palangos miesto savivaldybės mero Šarūno Vaitkaus sveikinimas

I dalis.
Kultūros paveldas ir Tiškevičių paveldo atstatymo sėkmės atvejai
Moderatorius Mindaugas Kubilius
Strateginių konsultacijų įmonės GLADE partneris

9.35 – 9.50
Kultūros paveldo ir nekilnojamojo turto vystytojų sinergija
Mindaugas Statulevičius
Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos direktorius

9.50 – 10.10
Užutrakio dvaro atvejis
Gintaras Abaravičius Trakų istorinio nacionalinio parko direktorius

10.10 – 10.30
Kretingos dvaro atvejis
Vida Kanapkienė
Kretingos muziejaus direktorė

10.30 – 10.50
Raudondvario dvaro atvejis
Snieguolė Navickienė
VšĮ „Raudondvario dvaras“ direktorė

10.50 – 11.30
Diskusija:
Tiškevičių paveldo įveiklinimas ir sklaida
Diskusijos dalyviai:
Diana Varnaitė, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė
Regina Makauskienė, Palangos Gintaro muziejaus tarptautinių ir nacionalinių projektų koordinatorė
Gintaras Abaravičius, Trakų istorinio nacionalinio parko direktorius
Vida Kanapkienė, Kretingos muziejaus direktorė
Snieguolė Navickienė, VšĮ „Raudondvario dvaras“ direktorė

11.30 – 11.45
Pertrauka

II dalis.
Palanga – Tiškevičių miestas
Moderatorius Rokas Tamošiūnas
Strateginių konsultacijų įmonės GLADE partneris

11.45 – 12.00
Palangos Tiškevičių paveldas ir jo išvystymo potencialas
Kristina Litvinienė
Palangos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

12.00 – 12.15
Palangos Tiškevičių paveldas ir verslo aplinka
Šarūnas Vaitkus
Palangos miesto savivaldybės meras

12.15 – 12.30
Aukštos kultūros kūrimo tradicija: Tiškevičiai, Lietuvos kamerinis orkestras, Palangos perspektyva
Virginijus Strioga
UAB „E energija“ vadovas, Lietuvos kamerinio orkestro mecenatas

12.30 – 13.15
Diskusija:
Tiškevičių paveldo įveiklinimo Palangoje galimybės
Diskusijos dalyviai:
Šarūnas Vaitkus, Palangos miesto savivaldybės meras
Mindaugas Statulevičius, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos direktorius
Kristina Litvinienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
Virginijus Strioga, UAB „E energija“ vadovas, Lietuvos kamerinio orkestro mecenatas
Donatas Jurevičius, UAB „Eriadas“ direktorius
Palangos verslo atstovai ir Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos nariai

13.15 – 13.20
Apibendrinimas
Diana Varnaitė
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė

Dalyvavimas forume – su kvietimais, LNTPA nariai apie dalyvavimą informuoja registruodamiesi.
Apie dalyvavimą maloniai prašome pranešti:
Kristinai Litvinienei, el. p. kristina.litviniene@palanga.lt, tel. (8 460) 48 557;
LNTPA nariams, el. p. info@lntpa.lt, tel. (8 5) 262 03 50 (Giedrė)