Dujininkystės veteranai keliavo po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę

Dujininkystės veteranai keliavo po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę

Mecenato dr. Prano Kiznio dovanotos senųjų paveikslų kolekcijos

Povilas Sigitas Krivickas, www.voruta.lt

Jau ne pirmą kartą Lietuvos dujininkystės veteranai susitelkia įdomioms išvykoms po gimtąjį kraštą. Prieš keletą metų įsiminė kelionė aplankant senąsias panemunės pilis, po to – viešnagė vaizdingame Anykščių krašte. Šios vasaros pabaigoje nutarta susitikti pačioje sostinės širdyje – atkurtuose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmuose.

      Gerą progą bent trumpam ištrūkti iš kasdienės rutinos savo nariams suteikdavo  bendrovės „Lietuvos dujos“ veteranų klubas. Šiandien tokios bendrovės nebėra, ji suskaldyta į keletą dalių, kas nebuvo labai išmintinga. Tačiau veteranai nepamiršta savo darbų ir kolegų. Vienas jų yra Algirdas Mikulėnas, tikras perpetuum mobile, kuris geba ne tik planuoti susitikimus, bet ir surasti dosnių rėmėjų.  Taip buvo ir šį kartą, kai beveik trys dešimtys dujininkystės veteranų susirinko LDK Valdovų rūmų vidiniame kieme.

Ekskursiją veda Nacionalinio LDK  valdovų rūmų muziejaus direktorius dr. Vydas Dolinskas (kairėje)

       Svečių nuostabai ir džiaugsmui ekskursiją po atkurtą LDK didžiūnų buveinę atėjo vesti pats šių rūmų direktorius dr. Vydas Dolinskas. Jis pasiūlo Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose apžiūrėti nuolatines ekspozicijas ir parodas, pažingsniuoti dviem iš keturių maršrutų. Žadama, kad visa ekskursija truksianti iki poros valandų

     Pirmojo maršruto ekspozicijoje pristatomi trys svarbiausi chronologiniai vietovės ir rezidencijos raidos etapai: pilies periodas (teritorijos raida iki XV–XVI a. sandūros), rūmų periodas (XVI–XVII a.) bei jų sunaikinimas, nebūtis ir atkūrimas (XVII a. vid. – XXI a. pr.). Čia galima pamatyti išlikusius autentiškus įvairių laikotarpių mūrus ir gausius bei unikalius archeologinius radinius. Greta jų pristatoma iš viso pasaulio surinkta lituanistinė ikonografinė medžiaga, pateikiami tekstiniai komentarai, maketai, žemėlapiai.

Lietuvos kanclerio Alberto Goštauto maldynas (1528 m.)

      Antrajame maršrute rodoma Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos stilistinė raida vėlyvosios Gotikos, Renesanso ir ankstyvojo Baroko epochose. Tai pasakojimai apie rūmų gyvenimo aplinką, patalpų istorinę paskirtį. Visa tai pristatančioje ekspozicijoje rodomi autentiški Europos rūmų interjerams būdingi baldai, gobelenai, paveikslai, žemėlapiai ir kitos vertybės. Čia susipažįstama su valdovų reprezentacinėmis ir tarnybinėmis erdvėmis, privačiais apartamentais, lobynu ir iždine.

Dujininkystės veteranus nepailstantis sutelkti Algirdas Mikulėnas

      Išvedžiojusiems vamzdynus po visą Lietuvą dujininkystės specialistams buvo įdomu pamatyti XVI a. medinius vamzdžius, kuriais tekėjo vanduo. Ypač dėmesį patraukia vieno eksponato paroda – LDK kanclerio Alberto Goštauto maldynas (1528 m.). Valdovų rūmai nuo pat savo veiklos pradžios gaudavo ir gauna vertingų savo mecenatų ir gerbėjų dovanų. Štai žinomas pramonininkas bei kultūros rėmėjas dr. Pranas Kiznis šiam muziejui neatlygintinai perdavė saugoti ir eksponuoti ypač vertingą 23 paveikslų kolekciją. Ją sudaro garsių XIV–XVII a. Italijos dailininkų tapybos darbų rinkinys. Jis suformuotas iš darbų, kuriuos nutapė venecijiečiai, lombardiečiai, romiečiai, florentiečiai, sieniečiai, kalabriečiai, flamandai, taip pat graikų ir lenkų kilmės dailininkai. Dr. P. Kiznio kolekcija eksponuojama tik jai skirtoje salėje.

Buvę bendradarbiai vėl drauge

     Dujininkystės veteranų viešnagė LDK valdovų rūmų muziejuje vietoje poros truko visas trejetą valandų.  Jos prabėgo nepastebimai, nežiūrint, kad veteranams tekdavo prisėsti klausantis įdomaus ir entuziastingo dr. Vydo Dolinsko pasakojimo. Šių eilučių autoriui buvo tikrai malonu dalyvauti bendraminčių susitikime, kaip dviejų knygų apie Lietuvos dujininkystės pramonę sudarytojui.

Povilo Sigito Krivicko asmeninio archyvo nuotraukos