Pagrindinis puslapis Istorija Antrasis pasaulinis karas Kunigas Marijonas ne plunksna, o darbais rašo pokario istoriją

Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos moksleiviai pagerbė Tverečiaus krašto savanorius

Žvakutės visiems krašto savanoriams. Stasio Keraičio nuotraukos

Nijolė KERAITIENĖ, Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos mokytoja, www.voruta.lt

Ryčiausias Lietuvos pakraštys – Tverečiaus kraštas – 1918 metais gyveno su nuolat besikeičiančiomis valdžiomis, žmones alino badas, skurdas, mat didžiojoje krašto dalyje trejetą metų stovėjusio fronto linija nušlavė kaimus, gyventojai buvo išvaryti. Vasario 16 d. Vilniuje paskelbus Nepriklausomybės atkūrimo aktą, nuolat didėjo karinė sovietinės Rusijos ir Lenkijos grėsmė. Tad pirmosios vyriausybės vadovas Augustinas Voldemaras lapkričio 23 d. pasirašo įsaką dėl Lietuvos kariuomenės steigimo. Tverečėnai greitai atsiliepė į kvietimą ginti tėvynę. Tarp pačių pirmųjų savanorių karininkų buvo ir Martynas Pundzius, buvęs Rusijos kariuomenės karininkas iš Tverečiaus (į Lietuvos kariuomenę įstojo 1918 m. lapkričio 30 d.).  O iš viso Tverečiaus krašto savanorių suskaičiavome arti trisdešimt. Didžiausia pagarba kraštotyrininkui Jonui Juodagalviui, kurio knygoje „Švenčionių krašto savanoriai“ sukaupta gausybė dokumentinės medžiagos palengvino darbą.

Pagerbtas Augustino Voldemaro atminimas

Vilėkų kapinėse palaidotas savanoris Alfonsas Čioglys iš Kaubriškės kaimo. Jo duktė – garsi dainininkė Stefanija Čelnienė, kurios dainas dainuojame gimnazijoje. Pakalbinome ją prisidėti prie šalyje vykstančios akcijos „Uždek žvakutę ant savanorio kapo“. Taip Alfonso Čioglio kapas tapo visų krašto savanorių kapų simboliu, mat daugelis karių į Lenkijos okupuotą Tverečiaus kraštą nebegrįžo.

Minėjimo dalyviai

Vasario 16-tosios išvakarėse būrelis Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos mokinių, mokytojų, Didžiasalio ir Tverečiaus seniūnai ir seniūnijų darbuotojai nuvyko į Vilėkų kapines ir surengė savanorių pagerbimą. Mokiniai glaustai priminė istorinę situaciją prieš šimtą metų ir perskaitė visų krašto savanorių pavardes, o seniūnai Antanas Pauliukėnas ir Dangutė Petkevičienė kiekvienam uždegė žvakutę. Iš spalvotų žvakučių suformuota Trispalvė, susirinkusieji darniai sugiedojo „Tautišką giesmę“ ir „Lietuva brangi“.

Savanorio Alfonso Čioglio dukra Stefanija Čioglytė-Čelnienė

Paskui visi patraukė į Dysną ir uždegė atminimo žvakes bei sugiedojo himną Augustinui Voldemarui pagerbti. Taip simboliškai susisiejo kariuomenės įkūrėjo ir karių savanorių paminėjimas. Labai džiugu, kad jau vyksta savanorių įamžinimo Tverečiuje parengiamieji darbai.