Pagrindinis puslapis Uncategorized Dešimtoji Stanislovo Rapolionio premija įteikta dr. Aldonai Vasiliauskienei

Dešimtoji Stanislovo Rapolionio premija įteikta dr. Aldonai Vasiliauskienei

Kaip ir kasmet, gegužės mėnesį, į Eišiškių S. Rapolionio gimnaziją suguža intelekto nestokojantys svečiai, kuriems Lietuva reiškia kur kas daugiau nei gyvenamąją vietą, inteligentai, savo darbais prisidedantys prie Tėvynės istorinės praeities tyrinėjimo, galiausiai – patys tikriausieji lietuviškosios kultūros puoselėtojai ir mylėtojai, gyvenimą paskyrę lietuvybės labui: jos akcentavimui, palaikymui bei skleidimui.

O proga išties neeilinė – šiemet jau dešimtąjį kartą vienam iš Lietuvos šviesuolių buvo įteikta Vytauto Landsbergio fondo skirta Stanislovo Rapolionio premija. (2005 m. ją gavo Vytautas Dailidka, 2006 m. – dr. Algirdas Kavaliauskas, 2007 m. – Viktorija Lapėnienė, 2008 m. – Antanas Karmonas, 2010 m.- Jonas Bajorūnas, 2011 m. – Juozas Vercinkevičius, 2012 m. – Valentinas Šiaudinis, 2013 m. – Antanas Lesys). Šįsyk apdovanojimui nominuota  istorijos mokslų daktarė Aldona Vasiliauskienė, kurios ilgamečiam kultūriniam, istoriniam darbui aprašyti prireiktų didelių pastangų ir laiko: tai ir Antrojo Lietuvos Statuto tyrinėjimai, ir gilinimasis į Lietuvos katalikų intelektualinį sąjūdį, o kur dar ukrainistikos tematika, Lietuvos ir Ukrainos kultūrinių, istorinių ryšių paieška! Išleistos knygos, galybė mokslinėje literatūroje publikuotų straipsnių, reikšmingi apdovanojimai už nuopelnus Lietuvai – visa tai įrodo, jog atkaklus ir nuoseklus dr. A. Vasiliauskienės darbas neliko nepastebėtas.

Kaip ir dera, gimnazijoje svečiai buvo pasitikti iškilmingai: susirinkusiuosius sveikino direktorė Danuta Zuzo, o vėliau sekė mokytojos Laimos Bandalevičės režisuotas, mokinių (teatro būrelio narių) suvaidintas spektakliukas ,,Odė Vilniui“, įvertinimo susilaukęs Vytauto Landsbergio fondo organizuotame konkurse ,,Kuo man graži Tėvynė Lietuva“, kuriame iškovojo antrąją prizininkų vietą.

Šventinę nuotaiką palaikė muzikos mokytojos metodininkės Jadvygos Sinkevič suburtas ir daugelį metų kuruojamas ,,Versekėlės“ kanklininkų būrelis, scenoje pasirodęs kartu su jaunaisiais aktoriais, papildęs vaidinimą harmoninga kanklių muzika.

Po gražaus gimnazistų pasirodymo nuoširdžius sveikinimo žodžius dr. Aldonai Vasiliauskienei tarė Lietuvių švietimo draugijos ,,Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis, Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos dailės mokytojas metodininkas Vytautas Dailidka, Lietuvos mokslininkų laikraščio ,,Mokslo Lietuva“ redaktorius Gediminas Zemlickas, Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Nida Poderienė, Nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio ,,Voruta“ steigėjas bei vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius.

Poetiškumu bei iškilmingumu išsiskyrė Vytauto Dailidkos sveikinimas laureatei dr. Aldonai Vasiliauskienei. Dėkodamas už mokslininkės nuopelnus Lietuvai, gimnazijos dailės mokytojas prisiminė ir šviesią Stanislovo Rapolionio asmenybę:

,,Dėkoju Jums, kad žengiate takais,

Kuriuos pramynė mūsų kalbai Rapolionis,

Ir saugojate, ir puoselėjat ją,

Kaip jis kraštiečius mokė.

Šiandieną jau laikai kitokie,

Ir žodžio ženklas į pasaulį platų

Kiekvienam atveria akis.

Atminimo dieną,  pagerbiant Rapolionio nuopelnus Tėvynei,

Norėčiau nuoširdžiai ištarti ,,Ačiū“!

Kad Rapolionio siekių nepamynėt,

Kad neskaičiavote ir savo galių,

Aukodamasi Lietuvai Tėvynei,

Kad puoselėjate ir saugojate kalbą prigimtinę,

Bet ne paveldėtą iš svetimšalių.

Linkiu sveikatos, laimės, ištvermės,

O darbui Jūsų šventajam jos tikrai reikės.

Dar kartą ačiū.“

Šventinis vakaras pabaigtas iškilmingu Stanislovo Rapolionio premijos įteikimu laureatei. Dr. Aldona Vasiliauskienė dėkojo svečiams už sveikinimus, o gimnazistams, smalsiai stebėjusiems renginį, linkėjo darbingų mokslo metų ir šviesios ateities.

Ilona JANUŠKEVIČIŪTĖ, Eišiškės, Šalčininkų r.

Juozo VERCINKEVIČIAUS nuotr.

Nuotraukose:

1. Stanislovo Rapolionio premijos įteikimo dalyviai:

iš kairės – Lietuvos mokslininkų laikraščio ,,Mokslo Lietuva“ redaktorius Gediminas Zemlickas, muzikos mokytoja metodininkė ir kanklininkų būrelio vadovė Jadvyga Sinkevič, dr. Aldona Vasiliauskienė, gimnazijos dailės mokytojas Vytautas Dailidka, gimnazijos direktorė Danuta Zuzo, Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Nida Poderienė, Lietuvių švietimo draugijos ,,Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis, verslininkas Mindaugas Vyskupaitis, Nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio ,,Voruta“ žurnalistė Ilona Januškevičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė ir gimnazijos teatro būrelio vadovė Laima Bandalevičė;

2. Stanislovo Rapolionio gimnazijos dailės mokytojas Vytautas Dailidka sveikina premijos laureatę dr. Aldoną Vasiliauskienę;

3. Gražiai pasirodė mokytojos Laimos Bandalevičės kuruojamo gimnazistų teatriuko nariai  bei Jadvygos Sinkevič vadovaujamas kanklininkų būrelis.