Pagrindinis puslapis Istorija Dėl sušaudyto Ministrų kabineto įamžinimo

Dėl sušaudyto Ministrų kabineto įamžinimo

Parodos „12-asis kilometras: 1942–1943 m. Sverdlovske sušaudyti Lietuvos piliečiai“ koliažas. Genocido aukų muziejaus parengta kilnojamoji paroda.

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 14 metų                                                                                                                                                                                    

                   Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba     

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei

LR Ministrui Pirmininkui  Algirdui Butkevičiui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams

Lietuvos žmonėms

Žiniasklaidai

                                                P A R E I Š K I M A S

                                    Dėl sušaudyto Ministrų kabineto įamžinimo

                                                        Vilnius,  2015-11-04

            2012 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba (LSVST) plačiai svarstė Gedimino Adomaičio papildytą  straipsnį „Sušaudytas ministrų kabinetas“ (pirmą kartą straipsnis buvo atspausdintas laikraštyje „Lietuvos aidas“  Nr. 39, 2005-02-17).

   Šiuo klausimu LSVST ne kartą (2012-09-05, 2014-04-02, 2014-08-11, 2014-11-10, 2015-02-18, žiūr. www.sajudis.com) kreipėsi į atsakingas Lietuvos institucijas dėl sušaudytų buvusių LR ministrų atminimo įamžinimo Atminimo lentomis.

            2014-09-02 gavę atsakymą iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro (LGGRTC) Nr. 10R-21 supratome, kad LGGRTC šiuo klausimu daug padaryta, tačiau įamžinimo darbų negali atlikti dėl lėšų trūkumo. LSVST savo 2014-09-17 d. raštu pareiškė, kad ieškos išteklių ir sponsorių SEPTYNIOLIKOS NUŽUDYTŲ MINISTRŲ ĮAMŽINIMUI. Siūlėmės susitikti pasitarti suinteresuotas institucijas. Nors 2014-11-12 toks pasitarimas buvo organizuotas LR Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos posėdyje, tačiau nieko nenusprendus buvo viliamasi, kad tai bus svarstoma aukštesnėse institucijose. Stebima tyla, todėl manome, kad šio klausimo sprendimas  sužlugdytas.

            Primename, kad monsinjoras A. Svarinskas ir buvęs Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas R. Kupčinskas ne vieną kartą  prašė pagerbti visų nužudytų ministrų atminimą.

            2015-05-13 Lietuvos Mokslų Akademijoje vykusi Vilniaus sąjūdininkų konferencija  aukščiausioms Lietuvos institucijoms pareiškimu  „Įamžinkime sušaudytų ministrų atminimą“ dar kartą prašė įamžinti sušaudytų ministrų atminimą. Į konferencijos prašymą nebuvo reaguota.

            Atkreipiame dėmesį, kad kai kurios institucijos ir žiniasklaidos priemonės pastaraisiais metais skiria ypatingą dėmesį Sverdlovske nužudytų 8 ministrų atminimo įamžinimui. Manome, kad visi 17 Nepriklausomos Lietuvos nužudyti ministrai savo krauju nusipelnė būti pagerbtais, nes jie darbavosi Lietuvai ir už tai buvo  nužudyti.

            2015-10-30 papildytą G. Adomaičio straipsnį „Sušaudytas ministrų kabinetas“ išspausdino laikraštis „XXI amžius“ (pridedame).

            LSVST tvirtai laikosi savo nuomonės ir prašo (ypač artėjant Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo šimtmečiui) rasti galimybę pagerbti SEPTYNIOLIKĄ SUŠAUDYTŲ NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MINISTRŲ ATMINIMO LENTOMIS prie Ministrų tarybos ir atitinkamų ministerijų pastatų.

            Tarybos pirmininkas                                                                        L. Kerosierius

            Atsakingasis sekretorius                                                                  A. Budriūnas

            Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis,  R. Arutiunianas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, A. Baranauskienė, S. Boreika, A. Budriūnas,  I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius,   J. Parnarauskas,  V. Ramanauskas, G. Rotomskienė,  P. Rutkauskas, P. Sakalauskas,  M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  E. Švedienė, L. Veličkaitė, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis. Telefonai: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius +370 5 231 8111,    P. Rutkauskas + 370 699 37691

                          el. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com