Dėl sovietinio okupanto simbolių pašalinimo Raudonės pilyje

Dėl sovietinio okupanto simbolių pašalinimo Raudonės pilyje

LR kultūros ministrui S. Kairiui,

Jurbarko rajono merui S. Mockevičiui,

LR Seimo nariams P. Kuzmickienei ir  A. Ažubaliui

Šių metų gegužės 21 d. su grupe ekskursantų buvome pažintinėje kelionėje. Užsukę į Raudonės pilies erdvę, išvydome greta  pilies sienos bestovintį lyg pilį  „saugantį“ uniformuotą   sovietinio okupanto kareivį su automatu rankose. Seniai  jis čia neturėtų tūnoti.  Neturėtų  prie pilies būti ir okupacinės kariuomenės kapų. Juos reikėtų iškelti į kapines, kaip buvo   padaryta Kudirkos  Naumiestyje su buvusiais prie dr. V. Kudirkos paminklo sovietiniais kapais.

Tikimės, kad čia,  gausiai žmonių, turistų lankomojoje Raudonės pilies pašonėje,   pagaliau  neliks okupantų simbolių.

Pagarbiai

Zigmas Tamakauskas –

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo viršininko pavaduotojas

2022-06-01

Komentarų sekcija uždaryta.

Naujienos iš interneto