Pagrindinis puslapis Istorija Dėl diplomato Antano Kalvaičio atminimo įamžinimo

Dėl diplomato Antano Kalvaičio atminimo įamžinimo

Prašome įamžinti diplomato dr. Antano Kalvaičio (1895-1991) atminimą įrengiant atminimo/informacines lentas LR Užsienio reikalų ministerijoje Vilniuje, Kaune prie buvusios LR Užsienio reikalų ministerijos pastato ir Klaipėdoje prie buvusio LR Generalinio Lietuvos konsulato (1939-1940) pastato.

Antanas Kalvaitis 1926–1928 m. buvo Lietuvos konsulas Karaliaučiuje, 1928 -1936 m. –konsulas Čikagoje. Čia 1932–1933 m. buvo vienas iš Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio į Lietuvą organizatorių ir rėmėjų. 1936–1938 m. Antanas Kalvaitis dirbo LR Užsienio reikalų ministerijoje Kaune ir konsulate Tilžėje. 1939–1940 m. jis buvo pirmasis ir vienintelis LR generalinis konsulas nacių aneksuotoje Klaipėdoje. LR generalinis konsulatas ir LR generalinis konsulas atstovavo ir gynė Lietuvos valstybės ir jos piliečių – visų klaipėdiečių interesus, jo veikla Klaipėdoje yra žinoma ir labai reikšminga, tačiau laikui bėgant deramai neįvertinta ir užmiršta.             A. Kalvaitis dirbdamas nacių okupuotoje Klaipėdoje padėjo žydų tautybės asmenims gauti vizas, kurių pagalba jie galėjo kreiptis į kitų šalių atstovybes Kaune. Šiuo metu vykdoma išsigelbėjusių žydų tautybės asmenų paieška, kreiptasi į tarptautines žydų organizacijas, spaudą, pavienius asmenis. Yad Vashem holokausto centras Izraelyje suteikia Pasaulio Teisuolio Vardą. Manome, kad  LR Gen. Konsulas dr. A. Kalvaitis ir jo veikla Lietuvoje (ypatingai Klaipėdoje 1939- 1940 m.) turi būti tinkamai įvertinta, viliamės, kad Lietuva ir pasaulis sužinos apie dar vieną Pasaulio Tautų Teisuolį-Lietuvos diplomatą.

 

Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas dr. Raimundas Kaminskas

LŠSI centro valdybos narys (Čikaga)  Ernestas Lukoševičius