Pagrindinis puslapis Istorija Daugelis Nepriklausomybės gynėjų negalės gauti Laisvės gynėjo statuso

Daugelis Nepriklausomybės gynėjų negalės gauti Laisvės gynėjo statuso

Daugelis Nepriklausomybės gynėjų negalės gauti Laisvės gynėjo statuso

Laisvės gynėjai. 1991 m. A. Girdziušo nuotr.

www.voruta.lt

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 9 metai


LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

LR Seimo nariams                     

Nepriklausomybės gynėjams

Žiniasklaidai

 

DĖL  LIETUVOS  RESPUBLIKOS  LAISVĖS  GYNĖJO  STATUSO

                                                                                       Vilnius,   2021-07-05

Mes, žemiau pasirašę Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos nariai, gynę Lietuvos Nepriklausomybę 1991 metais  –

KONSTATUOJAME, kad 1991 sausio mėnesį ŽMONĖS, IŠGIRDĘ ŽINIĄ, kad Tėvynė pavojuje, savo valia atvyko prie Televizijos bokšto, Radijo ir televizijos komiteto, prie Parlamento, prie Sitkūnų ir prie daugybės svarbių valstybės objektų.

                      Visų tikslas buvo apginti Tėvynę nuo sovietinės agresijos.

                      Sovietų kariuomenės įvykdytas Televizijos bokšto ir Radijo ir televizijos komiteto šturmas sukrėtė pasaulį.

                      Televizijos bokšto ir Radijo ir televizijos komiteto, Parlamento ir kitų objektų gynėjai parodė žmonijai, kad Lietuvos žmonės pasiruošę aukotis dėl NEPRIKLAUSOMYBĖS.

                      Sausio 13 – osios pergalę iškovojo ir Nepriklausomybę apgynė Lietuvos DIDŽIAVYRIAI. Šie KARŽYGIAI, nepriklausomai  kokią  misiją atliko, pasauliui ir ateinančioms kartoms parodė, kad mylintys ir gerbiantys savo Tėvynę ir Bažnyčią moka aukotis ir nugalėti.

                      Tėvynės gynėjai nugalėjo. Laidojome aukas. Gydėsi sužeistieji.  Už žygdarbius valstybė apdovanojo aukas, nukentėjusius.

                      LR Seimas 2021-06-10 priėmė Lietuvos Respublikos Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatymą, kuriame rašoma – Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nuostatomis, kad „Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką“, kad „Lietuvos valstybės gynimas nuo užsienio ginkluoto užpuolimo – kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio teisė ir pareiga“.

                      Šis įstatymas įtvirtina Laisvės gynėjo teisinį statusą, apibrėžia Laisvės gynėjo kario savanorio, Laisvės gynėjo Lietuvos Respublikos  LR Aukščiausiosios tarybos apsaugos skyriaus pareigūno, Laisvės gynėjo Valstybės saugumo departamento pareigūno, Laisvės gynėjo Muitinės departamento pareigūno, Laisvės gynėjo policijos pareigūno, Laisvės gynėjo šaulio sąvoką ir nustato pagrindinius Laisvės gynėjo teisinius statuso pripažinimo kriterijus.

                      Šio įstatymo antrame straipsnyje rašoma, kad Laisvės gynėjas – Lietuvos Respublikos pilietis, kuris 1990 m kovo 11 d -1991 m rugpjūčio 21 d Sovietų Sąjungos karinės agresijos metu dalyvavo atkuriant Lietuvos valstybingumą ar šalinant grėsmę Lietuvos valstybingumui ir vientisumui, įvairiomis nesmurtinio pasipriešinimo formomis priešinosi agresyviems SSSR ekonominėms ar kariniams veiksmams, saugojo ar gynė valstybės sieną, kitus valstybinės svarbos ir ūkio objektus, kūrė krašto apsaugos struktūras, muitines, specifinėmis priemonėmis padėjo atkurti Lietuvos Respublikos valstybingumą, tarnaudamas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos apsaugos skyriuje, Krašto apsaugos departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir jo struktūriniuose padaliniuose, Pasienio apsaugos tarnyboje, Savarankiškojoje krašto apsaugos tarnyboje, Valstybės saugumo departamente, Lietuvos Respublikos policijoje, Lietuvos šaulių sąjungoje ir prisiekė Lietuvos valstybei iki 1991 m rugpjūčio 31 d priklausydamas vienai iš šio straipsnių 2 dalyje išvardytų laisvės gynėjų grupių ir šio įstatymo 3- 8 straipsniuose numatytais teisiniais pagrindais.

                      Laisvės gynėjų grupės yra:

  • kariai savanoriai;
  • Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos apsaugos skyriaus pareigūnai;
  • Valstybės saugumo departamento pareigūnai;
  • Muitinės departamento pareigūnai;
  • policijos pareigūnai;
  • šauliai;

Šiuo įstatymu Lietuvą valdantys  sudarė sąlygas gauti Laisvės gynėjo statusą  aukščiau paminėtoms  laisvės gynėjų grupėms.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad 2021-06-16 d Nepriklausomybės gynybos dalyvių statuso pripažinimo visuomeninės komisijos, patvirtintos 2018-02-01 narys Leonas Kerosierius, įvertinęs įstatymo nuostatas ir kad daugelis Nepriklausomybės gynėjų negalės gauti Laisvės gynėjo statuso  Jums pateikė raštą  „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĖS GYNĖJO STATUSO“, kuriame rašė Jums“ –  PRAŠOME  JO EKSCELENCIJĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ NEPASIRAŠYTI SEIMO ĮSTATYMO  IR SUGRĄŽINTI PAPILDOMIEMS SVARSTYMAMS, KAD  LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĖS GYNĖJO STATUSAS, BŪTŲ SUTEIKIAMAS IR KITIEMS AKTYVIAI GYNUSIEMS LIETUCVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ IR ŠIUO METU AKTYVIAI DALYVAUJANTIEMS VISUOMENINĖJE VEIKLOJE BEI IŠĖJUSIEMS AMŽINYBĖN“ (raštą pridedame).

                      Seimas nereagavo.

                      Prezidentas neatsižvelgė į pastabas,  prašymus ir pasirašė įstatymą.

DŽIAUGIAMĖS, kad ŠEŠIOMS grupėms  atsirado juridinė galimybė įteisinti Laisvės gynėjo statusą.

APGAILESTAUJAME, kad  ĮSIGILINUS Į Laisvės gynėjų statuso galimų kandidatų sąrašą tapo aišku, kad didelė dauguma laisvės gynėjų, buvusių prie Televizijos bokšto, prie Radijo ir televizijos komiteto, prie Parlamento, prie Sitkūnų, prie kitų svarbių objektų, stačiusių barikadas, medicinos darbuotojams, žiniasklaidos atstovams, atvežusių maisto produktų, pinigais rėmusių, padėjusių transporto priemonėmis, gaminusių  barikadų statyboms konstrukcijas, prieštankinius ežius, atidavusiems ginklus, budėjusiems jaunuoliams ir moksleiviams, net žuvusiems Loretai Asanavičiūtei, Vytautui Koncevičiui, Virginijui Druskiui, Vidui Maciulevičiui, Dariui Gerbutavičiui, Titui Masiuliui, Rolandui Jankauskui, Apolinarui Povilaičiui, Rimantui Juknevičiui, Alvydui Matulkai, Alvydui Kanapinskui, Ignui Šimulioniui, Algimantui Petrui Kavoliukui, Vytautui Vaitkui ir sužeistiems negalima bus suteikti Laisvės gynėjo statuso.

                      PRISIMINDAMI, kad 1991 sausio – rugpjūčio mėnesiais Lietuva gyveno sovietinės okupacijos pavojaus sąlygomis ir kad Lietuvos žmonės  atliko svarbius gynybos ir krašto apsaugos darbus –

PRAŠOME SKUBOS TVARKA Lietuvos Respublikos Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatyme numatyti  Laisvės gynėjo statusą ir kitoms laisvės gynėjų grupėms, kurių pagrindiniais kriterijais ir argumentais galėtų būti prokuratūros pažymos apie sužalojimus, valstybiniai apdovanojimai tarp kurių ir Sausio 13-osios atminimo medalis, nuotraukos, straipsniai, liudininkų paaiškinimai bei visuomeninės komisijos Laisvės gynėjo statusui suteikti, veikiančios nuo 2018-02-01 surinkta medžiaga.

 

TIKIMĖS IR TURIME VILTIES, kad 2022 metais sausio  12, 13 dienomis į  Laisvės gynėjų  švenčių minėjimus visi susirinks tinkamai įvertinti ir pagerbti.

 

Tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius apdovanotas Sausio 13-osios atminimo  ir ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliais.

                      Tarybos pirmininko pirmasis pavaduotojas atsakingasis sekretorius Algimantas Budriūnas apdovanotas  Sausio 13-osios atminimo medaliu.

                      Tarybos pirmininko pavaduotojas Gediminas Adomaitis apdovanotas  Sausio 13-osios atminimo medaliu.

                      Tarybos pirmininko pavaduotoja Regina Jakučiūnienė Sausio 13-ąją nukentėjusiųjų draugijos narė  apdovanota  Sausio 13-osios atminimo ir Vyčio Kryžiaus ordino medaliais.

Tarybos pirmininko pavaduotojas Povilas Dirsė  apdovanotas  Sausio 13-osios atminimo medaliu.

Tarybos pirmininko pavaduotojas Hubertas Martinkėnas   apdovanotas  Sausio 13-osios atminimo medaliu.

Tarybos narys Antanas Akelaitis apdovanotas  Sausio 13-osios atminimo medaliu.

Tarybos narys Gaudentas Aukštikalnis apdovanotas  Sausio 13-osios atminimo medaliu.

Tarybos narys Vincentas Aleksynas apdovanotas  Sausio 13-osios atminimo medaliu.

Tarybos narys Juozas Kuoras apdovanotas  Sausio 13-osios atminimo medaliu ir ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“.

Tarybos narys Zaviša Bronius apdovanotas  Sausio 13-osios atminimo medaliu.

Tarybos narys Žilinskas Stanislovas Nepriklausomybės sąjungos Parlamento barikadų statytojų skyriaus pirmininkas apdovanotas  Sausio 13-osios atminimo medaliu.

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas,  A. Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   V. Rizgelis, G. Rotomskienė,  L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas

                                                                                                                     PRIEDAS

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

LR Seimo nariams                                

Nepriklausomybės gynėjams

Žiniasklaidai

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĖS GYNĖJO STATUSO

                                                                 Vilnius,   2021-06-16

                      2018-02-01 d  nevyriausybinių organizacijų, vienijančių 1990-1991 metų Lietuvos Nepriklausomybės gynėjus, žinant Lietuvos atsakingoms institucijoms ir politikams, atstovai Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos  valdybos pirmininkas Bronislovas Juozaitis, Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų Sausio 13-osios brolijos pirmininkas Gasparas Genzbigelis, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos pirmininkas Arnoldas Kulikauskis, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius, Sausio 13-ąją nukentėjusiųjų draugijos pirmininkas Arnoldas Barysas, LŠS V. Putvinskio – Pūtvio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius pasirašė susitarimą dėl Nepriklausomybės gynybos dalyvių statuso pripažinimo.

                      2018-05-23 d aukščiau pasirašiusiųjų organizacijų atstovai  Leonas Kerosierius Vilniaus Sąjūdžio taryba, Gasparas Genzbigelis  Sausio 13-osios brolija, Rimvydas Mintautas Lietuvos  Lietuvos Šaulių sąjunga, Arnoldas Barysas  Sausio 13-ąją nukentėjusiųjų draugija, Audrius Demenius Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga ir Arnoldas Kulikauskis Nepriklausomybės gynėjų sąjunga  patvirtino 1990-1991 m Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų statuso kriterijus.

                      Ši komisija  apsvarstė apie 400 prašymų dėl Laisvės gynėjų statuso pripažinimo. Derinant su atsakingomis institucijomis ir politikais beveik visiems buvo pripažinti 1991 m Lietuvos Nepriklausomybės gynėjais ir įteikti nuolatiniai specialūs leidimai apsilankyti Seime.

                      Komisijai kildavo daug klausimų. Todėl turėjome vilties, kad Seimas patvirtintų specialų įšstatymą. Seimo nariai  įregistravo  Laisvės gynėjų teisinio statuso įstatymo projektą Nr. XIIIP- 4967. Praeitos kadencijos Seimas nebaigė svarstyti šio įstatymo projekto. Šios kadencijos grupė Seimo narių įregistravo  Laisvės gynėjų teisinio statuso įstatymo projektą Nr. XIVP- 415, vėliau  XIVP- 415(2). 2021-06-10 dieną LR Seimas priėmė  XIVP- 415(2) projektą.

                      ATKREIPTINAS DĖMESYS, kad  pagal aukščiau  priimtą įstatymą Laisvės gynėjų teisinis statusas  gali būti suteikiamas kariams savanoriams, LR Aukščiausiosios tarybos apsaugos skyriaus pareigūnams,  Valstybės saugumo departamento pareigūnams, Muitinės departamento pareigūnams, šauliams.

                      PRISIMINKIME, kad  1991 Lietuvą gynė ne tik valstybinių struktūrų pareigūnai ir tarnautojai, bet ir žmonės suvažiavę į Vilnių iš visos Lietuvos bei gynė svarbiausius objektus visuose Lietuvos regionuose.

                      TENKA APGAILESTAUTI, kad dabartinio Seimo įstatymo iniciatoriai nepasitarė su Nepriklausomybės gynėjais, neatkreipė dėmesį į 2 metus veikiančią visuomeninę komisiją ir jos atliekamus darbus.

                      PRAŠAU LIETUVOS GYNĖJŲ ATLEIDIMO, kad nesugebėjau pats ir nesuorganizavau kitų pateikti išsamią informaciją apie Laisvės gynėjus neįvardytus Seimo nutarimo projekte, bet gynusius Lietuvos Nepriklausomybę ir nesugebėjau pasipriešinti Seime rengiamam nutarimui XIVP- 415(2).

                      PRAŠOME JO EKSCELENCIJĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ NEPASIRAŠYTI SEIMO ĮSTATYMO  IR SUGRĄŽINTI PAPILDOMIEMS SVARSTYMAMS, KAD  LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĖS GYNĖJO STATUSAS BŪTŲ SUTEIKIAMAS IR KITIEMS AKTYVIAI GYNUSIEMS LIETUCVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ IR ŠIUO METU AKTYVIAI DALYVAUJANTIEMS VISUOMENINĖJE VEIKLOJE BEI IŠĖJUSIEMS AMŽINYBĖN.

Pagarbiai,

Leonas Kerosierius,  Nepriklausomybės gynybos dalyvių statuso pripažinimo komisijos narys

 

Naujienos iš interneto