Pagrindinis puslapis Sena Voruta Daktarui Danieliui Alseikai – 125 metai

Daktarui Danieliui Alseikai – 125 metai

2006 m. kovo 1 d. 17 val. Lietuvos medicinos bibliotekoje bus paminėtas daktaro Danieliaus Alseikos 125-erių metinių jubiliejus.

Pranešimus skaitys istorijos mokslų daktaras Juozas Marcinkevičius ir habilituotas daktaras, profesorius Vincas Lapinskas.
 
Renginyje dalyvaus aktorė Violeta Mickevičiūtė

Koncertuos kamerinis choras „Sodžius“

Veiks paroda, skirta dr. D. Alseikai

D. Alseika gimė 1881 m. sausio 1 d.  Urviuose, Skuodo rajone.

Mokėsi Liepojos ir Marijampolės gimnazijose. 1910 m. baigė Tartu universiteto Medicinos fakultetą. Pirmojo pasaulinio karo metais buvo mobilizuotas į Rusijos kariuomenę gydytoju. Dirbo lietuvių tremtinių, pabėgėlių organizacijose. 1918 m. Minske su žmona gydytoja Veronika Alseikiene, felčeriu Antanu Krutuliu ir kitais įkūrė Lietuvių, sanitarinės pagalbos draugiją, kuriai vadovavo iki 1936 m.
Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, dr. D. Alseikos pastangomis, ligoninės inventorius pargabentas į Vilnių. Čia jis įsteigė polikliniką ir Lietuvių ligoninę, veikusią iki 1941 m.

1918 – 1933 m. buvo Lietuvių ligoninės vedėjas.`Ausų, nosies ir gerklės ligų specialistas D. Alseika vėliau susidomėjo rentgenologija. Daug pastangų jis skyrė ligoninės rentgeno skyriaus darbo tobulinimui.

Daktaras D. Alseika dirbo aktyvų visuomeninį, kultūros ir švietimo darbą.

1918 m. buvo išrinktas į Lietuvos Tarybą, o 1919 m. paskirtas Vilniaus krašto sveikatos reikalų vedėju.

1918 – 1934 m. – Lietuvių mokslo draugijos veikėjas. 1923 – 1928 m. vadovavo Laikinajam Vilniaus lietuvių komitetui. D. Alseika bendradarbiavo "Varpe", "Lietuvos aide" ir kt. periodiniuose leidiniuose.

1928 – 1929 m. leido ir redagavo mokslo, literatūros žurnalą "Vilniaus šviesa", 1929 – 1934 m. – laikraštį "Vilniaus žodis". 1921 m. žurnale "Medicina" paskelbė straipsnį "Kaip buvo kovota su choleros epidemija Vilniuje", kuriame aprašyta choleros epidemija, siautusi mieste.

1932 m. Vilniuje išleido knygelę "Mokslo išradimai ir žmonių sveikata" apie R. Kocho, I. Mečnikovo ir kitų žymių medikų mokslininkų veiklą, 1936 m. – knygelę "Džiova – kaip jos išsisaugoti ir su ja kovoti".

Daktaras Alseika domėjosi Lietuvos istorija. Parašė knygas: "Lietuvos tautinė idėja istorijos šviesoje" ir
"Vytauto Didžiojo sumanymas vainikuotis Lietuvos karaliaus vainiku" (1924 m.), "Lietuvos unija su Lenkija Jogailos ir Vytauto Didžiojo laikais" (1927 m.), "Vilniaus krašto lietuvių gyvenimas 1919 – 1934 m." (1935 m.).

D. Alseika mirė 1936 m. gegužės 9 d.

Informacijos skyrius: tel. (8~5) 261 73 96, el.paštas: janina.valanciute@lmb.lt.

Naujienos iš interneto