Pagrindinis puslapis Pasaulis Išeivija Čikagoje pagerbtas Klaipėdos sukilimo karinis vadas Jonas Polovinskas- Budrys

Čikagoje pagerbtas Klaipėdos sukilimo karinis vadas Jonas Polovinskas- Budrys

Čikagoje  pagerbtas Klaipėdos sukilimo karinis vadas Jonas Polovinskas- Budrys

Autoriaus nuotraukos

Ernestas Lukoševičius, Čikaga, JAV, www.voruta.lt

Snieguotą, šaltą  ir vėjuotą dieną – Lietuvių Tautinėse kapinėse Čikagoje  pagerbtas Klaipėdos sukilimo karinis vadas Jonas Polovinskas- Budrys. Kitąmet švęsime 100-metį, kai Lietuva atgavo (prijungė) jai taip reikalingą kraštą. Mūsų pareiga – pagerbti tam pasiryžusius 1923 metų Lietuvos politikus bei kariškius ir pirmiausiai – prijungimo vadą Joną Polovinską-Budrį. Sukilimo monumentas ar vado perlaidojimas Klaipėdoje būtų projektas, prie kurio prisidėtų visa Lietuva ir išeivija.

Klaipėdos sukilimo vadas, tarpukario Lietuvos kontržvalgybininkas ir diplomatas Jonas Polovinskas-Budrys, kurio palaikai prieš beveik 58 metus atgulė Tautinėse lietuvių kapinėse Čikagoje, norėjo būti palaidotas būtent Klaipėdoje. Šią velionio valią tam tikra prasme atspindi ir jo kapą ženklinantis paminklas, ant kurio iškaltas stilizuotas Lietuvos uostamiesčio herbas.
„Palūžo ąžuolas, kuris ypatingai Klaipėdos krašte buvo giliai įleidęs šaknis ir įamžinęs savo vardą. Ten velionis savo laiku kūrė istoriją. Ten būtų tinkamiausia jam amžinojo poilsio vieta. Deja, ten tam kūrėjui šiandien vietos nėra. Nuožmus okupantas neleidžia įgyvendinti tą velionies ir tautos troškimą“, – taip per laidotuves prie J.Budrio karsto kalbėjo Lietuvos reikalų patikėtinis Vašingtone Juozas Kajeckas (1897–1978).

Ši diplomato kalba perspausdinta 1964 m. rugsėjo 11 d. laikraščio „Draugas“ numeryje. Ten aiškiai užsiminta, jog J.Budrys (iki 1922 m. – Jonas Polovinskas), prieš Didįjį žygį sąmoningai pasirinkęs bene populiariausią to meto Klaipėdos krašte lietuvišką pavardę, norėjo būti palaidotas būtent Klaipėdoje. Ar įgyvendinime šią Klaipėdos sukilimo vado svajonę ir viltį?! Pagerbimo ceremoniją organizavo LŠSI, MLLD – Čikagoje, Mažosios Lietuvos draugai ir bičiuliai, iškilmingą ceremoniją pravedė ir laimino Tėviškės evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Liudas Miliauskas. #KlaipėdosSukilimas100.