Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam Atsisveikinimas su Stefanija Juodvalkyte-Gedgaudiene (1927–2020)

Atsisveikinimas su Stefanija Juodvalkyte-Gedgaudiene (1927–2020)

Atsisveikinimas su Stefanija Juodvalkyte-Gedgaudiene (1927–2020)

Stefanija Gedgaudienė (Juodvalkytė)

www.voruta.lt

Stefanija Gedgaudienė (Juodvalkytė) gimė 1927 metų sausio 5 d. Skaudvilėje, Tauragės apskrityje. Mokėsi Zarasų gimnazijoje. Buvo viena iš 1947 metais Miunchene baigusiųjų lietuvių gimnazijos pirmąją laidą. Studijavo UNRRA (angl. United Nations Relief and Rehabilitation Administration) universitete. 1949 metais kartu su Čiurlionio ansambliu persikėlė į Klivlandą, JAV. Įmonėje dirbo braižytoja, o vakarais mokėsi Klivlando CaseWestern Reserve universitete ir Dailės institute. Stefanija Gedgaudienė buvo lietuvių sporto klubo „Žaibas“ narė, aktyviai dalyvavo Čiurlionio ansamblio meninėje, kultūrinėje veikloje.

1961 metais ištekėjusi už žurnalisto ir redaktoriaus Vytauto Gedgaudo Stefanija Juodvalkytė-Gedgaudienė dar aktyviau įsitraukė į lietuvių visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą. 1964–67 metais Klivlande su vyru Vytautu Gedgaudu turėjo meno galeriją „Gallery International“, kurioje buvo rengiamos dailininkų A. Dargio, V. Igno, V. K. Jonyno, V. Kasiulio, A. Mončio, V. Petravičiaus, V. Rato, V. Raulinaičio, J. Rimšos ir kitų parodos. Nuo 1975 iki 1991 metų Stefanija Gedgaudienė dirbo „Dirvos“ redakcijoje, talkino „Vilties“ leidyklai.

Tiek išeivijoje, tiek Lietuvoje su Stefanijos Gedgaudienės vardu pirmiausia siejamas skautų judėjimas. Į LSS ji įstojo 1939 metais, besimokydama Zarasų gimnazijoje. Vyresniosios skautės įžodį davė 1945 m. Miunchene, nuo 1949 m. buvo skautų vadovė. Per visą skautavimo laikotarpį nuolat turėjo daug pareigų: vadovės, lektorės, instruktorės, nuo skiltininkės iki tuntininkės, nuo puošimų vadovės iki stovyklos viršininkės. 1985–1990 metais buvo LSS vyriausiąja skautininke, 1991–1993 m. LSS tarybos nare. 1988-aisiais Stefanija Gedgaudienė užmezgė ryšius su tais, kurie skautų judėjimu domėjosi Lietuvoje. 1989 metais ji buvo viena iš Lietuvos skautų sąjungos atkūrimo iniciatorių. Tais pačiais metais Stefanijos Gedgaudienės rūpesčiu į Lietuvą iš JAV buvo atsiųstos pirmos skautų uniformos.

Stefanija Gedgaudienė 1997 metais žurnalisto ir redaktoriaus Vytauto Gedgaudo 85-erių metų jubiliejaus proga įsteigė Vytauto Gedgaudo premiją, skirdama savo asmenines lėšas premijų fondui. Puoselėdama savo gyvenimo Žmogaus – Vytauto Gedgaudo vertybes Stefanija siekė, kad ši prestižinė Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos ir Lietuvos žurnalistų sąjungos premija būtų paskata Lietuvos žurnalistams palaikyti profesinės pareigos ir etikos principus.

2000 metais savo ir šeimos bičiulių pastangomis Stefanija įsteigė Vytauto Gedgaudo vardo stipendiją Vilniaus universiteto žurnalistikos specialybės studentams. Beveik per du dešimtmečius iškilaus žurnalisto ir redaktoriaus vardo stipendija buvo skirta kone pusšimčiui būsimųjų žurnalistų. Šiandien dauguma Vytauto Gedgaudo stipendiatų – jau žinomi žurnalistai, literatai, jaunieji mokslininkai.

Atsisveikinimas su Stefanija Gedgaudiene vyks šv. Jonų bažnyčioje, Vilniuje, rugpjūčio 22 d. 17–20 val. ir rugpjūčio 23 d. 9–13 val.

Rugpjūčio 23 d. 12 val. šv. Mišias aukos kun. Antanas Saulaitis SJ.

Laidojama šeimos kape Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje, šalia vyro, žurnalisto ir redaktoriaus Vytauto Gedgaudo (1912–1999).

Laidotuvės privačios.

Artimųjų prašymu atsisveikinama auka Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčiai, kukliu gėlės žiedu.

Visi atvykę į šv. Mišias po išlydėjimo kviečiami pasilikti, pabendrauti ir prisiminti.

www.kf.vu.lt inform.