Atsisveikiname su Indre Tijūnėliene. Išsižadėti savęs dėl kitų

Atsisveikiname su Indre Tijūnėliene. Išsižadėti savęs dėl kitų

Atsisveikinimas su Indre Tijūnėliene. Ž. Gurauskienės nuotr.

Živilė Gurauskienė, www.voruta.lt korespondentė JAV

Š. m. rugsėjo 24 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje kunigo Vaido Lukoševičiaus, SJ aukojamų Gedulinių šv. Mišių metu atsisveikinome su Lietuvos vaikų globos organizacijos „Saulutė“ įkūrėja ir ilgamete vadove Indre Tijūnėliene (Tijūnėlis), amžino poilsio atgulusia  Šv. Kazimiero lietuvių katalikų kapinėse Čikagoje.

„Dievas yra meilė, – šv. Mišių metu į susirinkusiuosius atsisveikinti su Indre Tijūnėliene kreipėsi misijos direktorius kunigas Vaidas Lukoševičius, SJ, – Jis sutinkamas ten, kur žmonės myli vienas kitą ir aukojasi kitų labui. Indrė stengėsi gyventi tuo didžiuoju meilės Įsakymu – mylėti Dievą ir artimą žmogų. Mylėti Tėvynę ir laisvę. Jos pasiaukojamą meilę galėjo jausti daugelis – maži ir dideli, našlaičiai ir neįgalūs vaikai. Tie, kurie yra patys mažiausi mūsų, bet didžiausi Dievo akyse“.

Kunigas V. Lukoševičius, SJ priminė, jog liaudies išmintis byloja: gyvenk taip, kad tau mirus Dangus džiaugtųsi, o žemė liūdėtų. „Manau, kad šie žodžiai šiandien mums pasitvirtina – kalbėjo kunigas –Dangus džiaugiasi, nes palaimintųjų būrys padidėjo, o mes liūdime, nes pasaulis prarado dar vieną nuostabų žmogų. Tačiau žodis „prarado“ nėra tinkamas, nes iš tiesų Indrė yra kartu mumis. Jos pradėti geri ir pasiaukojantys darbai, idėjos ir  troškimai padėti stokojantiesiems yra tęsiami. Šventas gyvenimo pavyzdys – štai kas jungia šį pasaulį su Anapusiniu. Pasak A. Maceinos, kai šventumo pavyzdys mus įkvepia išsižadėti savęs dėl kitų, mumyse stiprėja meilė, ir kai mumyse stiprėja meilė, tai kartu mumyse vyksta dieviškumo stiprinimas“.

Šiandien liūdime kartu su gedinčia Indrės Tijūnėlienės šeima: vyru dr. Donatu Tijūnėliu, vyriausiąja dukterimi  Daina Siliūniene, jos vyru Donatu bei jų vaikais Aleksu (žmona Christina), Daiva, Audra, Pauliumi (žmona Brittany), antrąja dukterimi dr. Rasa Tijūnėlis bei jos vaikais Matu, Elena, Eriku, sūnumi dr. Aru Tijūnėliu su žmona Kim bei jų dukterimis Sofija ir Viktorija, jaunesniąja dukterimi Nida Verachtert, jos vyru Michael bei jų vaikais Maja ir Daniumi.

Voruta.lt skaitytojams primename straipsnį apie  Indrės Tijūnėlienės veiklą, darbus ir gyvenimo siekius:

Živilė Gurauskienė. Tikslas – Lietuvos Nepriklausomybės pripažinimas tarptautiniu mastu

Naujienos iš interneto