Atakos prieš baltarusių katalikus tęsiasi

Atakos prieš baltarusių katalikus tęsiasi

Mogiliovo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų katedra

Dr. Aliaksandras Adamkovičius, Vilnius, www.voruta.lt

Naktį iš sausio 19 į 20 dieną nežinomi asmenys išdaužė Mogiliovo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir Šv. Stanislovo katedros – vienos iš istoriškai svarbiausių Baltarusijos katalikų šventovių – langus.

Apgadinti presbiterijos langai, išdaužti ir Belyničios Dievo Motinos bei Šv. Antano Paduviečio koplyčios langai, tarp jų ir patalpų, kuriose vyksta Marijos legiono ir anoniminių alkoholikų  grupės susirinkimai. Išdaužyti rūsio patalpų po Belyničios Dievo Motinos koplyčia, langai.

Mažai tikisi, kad čia buvo kažkoks chuliganiškas aktas.

Pažymėtina, kad Rusijos imperijos metu tai buvo didžiausia katalikų metropolija pasaulyje ir jai priklausė visi Rusijos imperijoje gyvenę katalikai. Per savo egzistavimą Mogiliovo metropolijai priklausė šios Romos katalikų vyskupijos: Vilniaus (1798-1925)  Žemaičių (1798-1926) Luckas-Žitomiras (1798–1925) Kamenecka (1798-1991, 1866-1918 buvo prijungta prie Lucko-Žitomiro vyskupijos) Minskas (1798-1991, 1869-1918) Tiraspolskaja (1848-1991) Ryga (1918-1923) Žitomiras (1925-1991). Po 1930 m., bolševikams okupavus Mogiliovą, metropolija faktiškai nustojo egzistavusi.

Naujienos iš interneto