Pagrindinis puslapis Religija Katalikų Bažnyčia Antano Žilėno knygos „Kelias“ pristatymas

Antano Žilėno knygos „Kelias“ pristatymas

Antano Žilėno knygos „Kelias“ pristatymas

Kauno įgulos karininkų ramovėje (A. Mickevičiaus g. 19) kovo 5 d. 16 val. naujos knygos „Kelias“ autorius Antanas Žilėnas kviečia į sutiktuves. Knyga skirta kunigo Juozo Breivos 125 gimimo metinėms paminėti ir LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS paskelbimo šimtmečiui.

Renginyje dalyvaus knygos autorius, karaimų metraštininkas Romualdas Tinfavičius, poetas Aleksandras Vytautas Zajančkauskas,  Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus pavaduotojas Arvydas Pociūnas, miškininkas, folkloristas Rimantas Klimas, žurnalistas Povilas Šimkavičius, XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė Dalia Poškienė. Veiks kilnojamoji dokumentų ir fotografijų  paroda „Kunigui Juozui Breivai 125“. Renginį ves Vilius Kaminskas

Kunigas Juozas Breiva (1891-02-16–1939-01-21) dirbo Dievo Tautai, žmonėms ir Lietuvai. Nuo pat jaunystės ruošėsi padėti Lietuvai, kai Lietuva be knygos, be rašto kelis šimtmečius kentėjo nuo unijų ir caro priespaudos laikų, kai po ilgų vergystės metų bei ilgo karo kančių Lietuva budo ir kėlėsi. Kunigui Juozui Breivai buvo lemta, jis pats to siekė, kad visą savo prasmingą gyvenimą skyrė lietuvių tautiškumo kėlimui sulenkintuose ir lenkų okupuotuose kraštuose. Kunigas Juozas Breiva visada kvietė Lietuvą šviestis ir keltis naujam gyvenimui. Tikėjimas ir meilė Tėvynei buvo jo gyvenimo pagrindinis tikslas, jo gyvenimo tikrovė.