Pagrindinis puslapis Autoriai Ant Dubingių piliakalnio suplevėsavo Taikos vėliava

Ant Dubingių piliakalnio suplevėsavo Taikos vėliava

Monika RYBELIENĖ, Molėtai

Dar 2006 m. LR Seimas priėmė įstatymą, kuriuo balandžio 15-oji įteisinta kaip Kultūros diena. Ši diena glaudžiai surišta su svarbiais pasauliniais dokumentais.

Tą dieną 1935 metais Vašingtone dvidešimt viena Amerikos žemyno šalis ratifikavo Rericho Paktą – sutartį dėl meno, mokslo įstaigų ir istorinių paminklų apsaugos karo ir taikos metu naudojant Taikos vėliavą. Lietuvos inteligentija taip pat tuo metu siekė ratifikuoti šį Paktą, bet nepalankios užsienio politikos sąlygos trukdė tai padaryti, todėl buvo pasirašytas palaikymo Memorandumas – jį pasirašė žymiausi to meto Lietuvos visuomenės, mokslo ir meno veikėjai. Rericho Paktas tapo 1954 m. Hagos konvencijos Kultūros vertybių (materialių ir nematerialių) saugojimui pagrindu. Hagos konvencijos šalimis narėmis yra 123 šalys (Lietuva ja tapo 1998 m.), Hagos konvencijos Antrojo protokolo, priimto 1999 m., narėmis yra 60 šalių (Lietuva ja tapo 2002 m). Taikos vėliavai, kaip Rericho Pakto simboliui, 2011 metais sukako 80 metų. Pirmoji Paktui skirta konferencija, kurioje viešai buvo iškelta Taikos vėliava, įvyko Briugėje 1931 m. Taikos vėliava reikšminga ir šiandien. Ji buvo iškelta ant aukščiausių planetos viršūnių, Šiaurės ir Pietų ašigalių, ne kartą pabuvojo kosminėje erdvėje ant orbitinių stočių, jai plevėsuojant vykdomos įvairios tarptautinės kultūrinės akcijos. Iškeldami Kultūros dieną Taikos vėliavą, užtvirtiname aukščiausias vertybes ir įsipareigojame jas saugoti bei puoselėti. Nuo šiol apie tai bus puikiai žinoma ir dubingiškiams, mat šioje vietovėje, ant piliakalnio, taip pat suplevėsavo Taikos vėliava.

Gražia iškilminga eisena nuo Dubingių smuklės prasidėjęs renginys tęsėsi ant Dubingių piliakalnio, kur iškilmingai buvo uždegta taikos ugnis ir Dubingiai oficialiai paskelbti Taikos vietove. Taikos vėliavos komiteto pirmininkė, Tarptautinio judėjimo už Pasaulinę Kultūros dieną su Taikos vėliava organizacinio komiteto narė dr. Auksė Narvilienė susirinkusiems papasakojo, kad Dubingiai tapo pirmuoju taikos miesteliu Lietuvoje ir iš viso pasaulyje yra tik 4 tokie miestai: 3 Argentinoje ir 1 Rusijoje (Jelecas) bei pristatė Lietuvos skautų sąjungos pirmininkę Dalią Tarailienę, kuri drauge su dviem skautais uždegė taikos ugnį ant Dubingių piliakalnio. Kiek vėliau buvo perskaitytas taikios svajonės laiškas, pasakyta taikos priesaika, o taikos vėliava – baltame fone tamsaus purpuro spalvos amžinybės žiedas juosiantis tris sferas yra meno, mokslo ir religijos simbolis, meilės, grožio ir išminties ženklas simbolizuojantis esamus ir būsimus žmonijos laimėjimus – perduota Dubingių seniūnui Kęstučiui Kaminskui.

Po iškilmingos ceremonijos taikos ugnis ir vėliava buvo atnešti į Dubingių smuklę, kur įvyko tarptautinė konferencija „Kultūros prioritetas bendruomenės gyvenime“. Prieš ją aktorės Diana Valiušaitienė ir Dalia Tarailienė skaitė ištrauką iš Pilaitės liaudies teatro epinės dramos „Mano vardas – Lietuva“. Gausiai į dvigubą šventę susirinkusius dubingiškius ir Molėtų rajono kultūros darbuotojus sveikino pirmojo taikos miestelio šeimininkas – Dubingių seniūnas Kęstutis Kaminskas, Molėtų rajono meras Stasys Žvinys, LR Seimo narys Valentinas Stundys. Visi sveikinusieji džiaugėsi, kad Dubingiams parodytas išskirtinis dėmesys. Renginį vedė Molėtų kultūros centro režisierė Vaida Saugūnienė, o jį organizavo Dubingių seniūnija, Molėtų savivaldybė, Taikos vėliavos komitetas, Lietuvos Šaulių sąjunga. Pranešimą apie taikos kultūros erdves konferencijoje skaitė dr. Auksė Narvilienė. Daug įdomių faktų apie Dubingių praeitį, piliakalnyje padarytus atradimus papasakojo Vilniaus universiteto, Komunikacijos fakulteto docentas, strateginės raidos prodekanas, dr. Rimvydas Laužikas.

Šventėje taip pat dalyvavo LR krašto apsaugos viceministras gynybos politikai Vytautas Umbrasas, viešnios iš Rusijos Jeleco Valstybinio I. Bunino Universiteto: prorektorė doc. Ekaterina Černych ir doc. Julija Barkova, kurios labai įdomiai bei išsamiai pristatė savo miestą, vedė paskaitą apie daugelio pasaulio šalių tradicinius instrumentus, liaudies muziką, o vėliau, išdalinusios egzotiškus instrumentus, ir visiems leido pasijausti muzikantais. Konferencijos dalyvius liaudiškomis dainomis žavėjo Molėtų kultūros centro folkloro ansamblis „Malkesta“ (vad. Audronė Kibickienė) bei liaudiškos muzikos kapela „Molėtai“ (vad. Kazimieras Tučinskas).

Nuotraukose:

1. Taikos ugnį įkūrė skautai su vadove D. Tarailiene

2. Vėliavą Dubingių seniūnui perdavė A. Narvilienė

3. Jau su dviem vėliavom nuo Dubingių piliakalnio