Amerikos lietuviai aktyviai remia Lietuvos mokyklas

Amerikos lietuviai aktyviai remia Lietuvos mokyklas

š kairės: Smilgių gimnazijos direktorė  Asta Kačarauskienė, prof. Edita Baltrėnaitė-Gedienė ir Artūras Žilys su Smilgių gimnazijos moksleiviais (Seimo kanceliarijos nuotrauka) 

„Džiaugiuosi, kad iš emigracijos į Tėvynę grįžtama ir širdimi, nuoširdžiai prisidedant prie Lietuvos klestėjimo,“ – sako Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkė Dalia Asanavičiūtė kartu su komisijos nariu, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių organizacijos „Saulutė“ (Sunlight Children’s Aid for Lithuania) valdybos nariu Artūru Žiliu iš Čikagos lankydami Lietuvos mokyklas, kuriose ši organizacija finansuoja skaitmeninių laboratorijų (ang. Digital fabrication laboratories) ir klasių vaikams su specialiaisiais poreikiais įrengimą.

Organizacijai „Saulutė“ vadovauja ir jos veikloje dalyvauja tik savanoriai, o veiklą remia daugybė Amerikos lietuvių, norinčių palengvinti Lietuvos regionų vaikų, kurie domisi inžinerijos, robotikos ir technologijų mokslais, ir vaikų su specialiais poreikiais gyvenimą, sudarydami jiems galimybę tobulėti ir  įgyvendinti savo svajones. Anot A. Žilio, tokiose laboratorijose besimokydami mažų miestelių moksleiviai turi galimybę dalyvauti tarptautiniuose technologijų konkursuose kartu su didžiųjų miestų mokyklų moksleiviais. Šiuo metu tokios laboratorijos įrengiamos dviejose Lietuvos mokyklose – Vilkaviškio Aušros gimnazijoje ir Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijoje (abiejų projektų bendra vertė – 42 tūkst. eurų). Aktyviai ieškoma trečioji mokykla.

„Didelis Lietuvos švietimo sistemos iššūkis – didėjantis specialiųjų poreikių moksleivių skaičius mažesnių miestelių mokyklose, ir jau nuo 2024 m. įgyvendinamas įtraukusis ugdymas“, – sako A. Žilys, pabrėždamas, kad „svarbu integruoti ne „popieriuje“, o širdimi“. Pirmąją tokią klasę „Saulutė“ įrengė  jau 2021 m. Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijoje. Čia už kiek daugiau nei 20 tūkst. eurų įrengtoje klasėje yra galimybė logopedui, skaitymo, fizinės terapijos ir kitiems specialistams ramiai dirbti su savo mokiniais. Tinkama aplinka vaikams su emocinėmis problemomis – įtraukiojo ugdymo nuostata, o šiuolaikiškos mokymo priemonės, edukacinės ir poilsio erdvės, nauji metodai padės jiems pasiekti jų galimybes atitinkančią pažangą.

Tokie projektai, kurių bendra vertė per 140 tūkst. eurų, vykdomi aštuoniose Lietuvos mokyklose, vyksta naujų mokyklų paieškos.

Iš kairės: Dalia Asanavičiūtė, Andrius Vyšniauskas, Artūras Žilys ir Linas Slušnys (Seimo kanceliarijos nuotrauka)

„Saulutės“ organizacija, kuriai šiuo metu vadovauja Daina Siliūnas, įsteigta Čikagos priemiestyje 1993 m., nuo įsteigimo iki dabar į Lietuvą pervedė paramos už daugiau nei 4 mln. dolerių.

2023 m. birželio 12 d. Seimo narė D. Asanavičiūtė kartu A. Žiliu ir kolegomis Seimo nariais Andriumi Vyšniausku ir Linu Slušniu lankėsi Marijampolės Sūduvos gimnazijoje ir Vilkaviškio Aušros gimnazijoje, o birželio 16 d. A. Žilys kartu su Vilnius TECH prof. Edita Baltrėnaite-Gediene, įsteigusia savo tėvelio prof. Prano Baltrėno vardo premiją moksleiviams už dalyvavimą aplinkosaugos projektų konkurse, – Panevėžio rajono Smilgių gimnazijoje ir Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijoje. Šiose mokyklose vyksta aktyvūs pasiruošimo darbai įrengiant klases ir laboratorijas, jau įsigytos priemonės naudojamos ugdymo procese.

Pasirenkant Lietuvos mokyklas paramai teikti, svarbiausi organizacijos „Saulutės“ kriterijai – skaidrumas ir mokyklų vadovų bei pedagogų entuziazmas, aktyvumas, nuoširdus požiūris į darbą.

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos inform.

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.