Pagrindinis puslapis Istorija Rezistencija Albertas Ruginis. Už Lietuvos laisvę kovojo ir ukrainiečiai

Albertas Ruginis. Už Lietuvos laisvę kovojo ir ukrainiečiai

Albertas Ruginis. Už Lietuvos laisvę kovojo ir ukrainiečiai

Albertas RUGINIS, Mažeikiai, www.voruta.lt

     LLA Žemaičių apygardos Alkos rinktinės vado Kazimiero Venckaus-Adomaičio 1947 metų lapkričio 24 dienos įsakyme Nr. 22 rašoma:

     ,,Buvusį LLA Mažeikių rinktinės ,,Alka“ štabo viršininką ,,AMBO“, šių metų rugsėjo 18 d. nukautą   prie Židikų miestelio susišaudymo metu  su enkavedistų gauja, nuo mirties dienos išbraukti  iš rinktinės sąrašų.“

     Kas buvo ,,AMBO“? Nei vardo, nei pavardės,  ir nežinia,   kokiomis aplinkybėmis jis žuvo?

 Židikų garnizono  12 kareivių grupė 1947 m. rugsėjo 18 d. Židikų – Sedos kelyje, Osteikių kaimo ribose, susitiko iš krūmų vežimu išvažiuojančius 4 partizanus. Susišaudymo metu trys vežime sėdėję vyrai pabėgo. Šalia vežimo ėjęs vyras atsišaudydamas  pasitraukė į krūmus.   Išgirdę šaudymus   atskubėjo  dar 20 Židikuose dislokuoto Vėtrovo  MGB divizijos  dalinio kareiviai.  Apsupę krūmus, jie   liepė partizanui pasiduoti.

     Kaip rašoma MGB ataskaitoje, apsuptasis  sakęs: ,,Kareiviai, gyvas aš nepasiduosiu, savo gyvybę  aš atiduosiu už nepriklausomą Lietuvą.  Jūs kareiviai ir aš kareivis. Nenumeskite mano kūno kur nors į pelkę, palaidokite mane Židikų kapinėse. Aš ukrainietis, bet kovojau už Lietuvą. Aš dirbau Minske  elektros  suvirintoju ,  ir mano gyvenimas buvo skurdus. Raudonoje armijoje karo metu buvau sužeistas į koją, bet gydytojas manęs  gerai  neišgydęs vėl pasiuntė į frontą.  Aš nepatenkintas sovietų valdžia, todėl įstojau į partizanus. Man  suimtam  bus blogai, todėl aš gyvas nepasiduosiu“.

Paklaustas,  kiek jų, kovotojų, esą,    atsakė, jog daug, apie 60 žmonių  ir kad vežimą su arkliu paėmę iš dešimtininko.

     Vykstant  tokiam  dialogui, prie apsuptojo prišliaužė kareivis ir metė granatą.  Prie žuvusiojo  rastas rusiškas automatas PPŠ, belgiškas revolveris ,,Brauning“, pasienio kariuomenės leitenanto antpečiai, medalis ,,Už pergale prieš Vokietiją“, vokiškas kariškas žemėlapis, R. Frolovo, Alfonso Vinčos, Stasės Kupliauskaitės pasai ir Adomo Plieno pažymėjimas. Taip pat užrašų knygelė ir nuotraukų.

     MGB nustatė, jog žuvusysis buvo ukrainietis, kariuomenėje tarnavęs nuo 1941 metų. Iš  rusų   dalinio, dislokuoto Klaipėdoje, pabėgęs 1944 metais.

     Jo pavardė liko nežinoma. Atkeliavęs  iki Plokštinės  miško,  vyras  1945 metais užmezgė ryšį  su partizanais ir įstojo į Juozo Jakumo – ,,Spalio“ būrį. Gavo ,,AMBO“ slapyvardį.

     Šarnelės kaimo gyventoja prisiminė, jog vieną žiemą keli kaimo gyventojai slapstė partizanus ir  tarp  jų   buvęs toksai    ruskelis,  atrodo,   pabėgęs iš kariuomenės,  galbūt  ukrainietis.

     Vėliau, matyt pramoko  lietuvių kalbos.   ,,AMBO“   kaip patyręs kareivis (gal net karininkas)   buvo paskirtas ,,Alkos“ rinktinės štabo viršininku.

     Žuvusiojo paskutinis noras tikriausiai nebuvo įvykdytas. Apie palaidojimą Židikų kapinėse jokių duomenų nėra. Ant bruko numestas irgi nebuvo.

     Prie Židikų – Sedos kelio,  dešinėje pusėje miškelyje, vadinamame ,,Klebono ąžuolynu“, buvo užkastas nežinomas partizanas. Vietinė moteris  tą vietą prižiūrėjo, pasodindavo gėlių. Moteris seniai mirusi, o partizano kapo žymės nėra.

     Gal ten ir guli Ukrainos sūnus, ,,Alkos“ rinktinės štabo viršininkas ,,AMBO“ ?..