Pagrindinis puslapis Istorija Rezistencija Albertas Ruginis. Atsisveikiname su dar vienu Sedos kautynių dalyviu

Albertas Ruginis. Atsisveikiname su dar vienu Sedos kautynių dalyviu

 

Paminklas žuvusiems Sedos kautynėse. en.wikipedia.org nuotr.

Albertas RUGINIS, www.voruta.lt

Šių  metų  rugpjūčio 27 d. Utenos rajono Daugailių kapinės priglaudė Sedos kautynių dalyvio  Algirdo Mečislovo Čepėno palaikus.

 Algirdas Mečislovas  Čepėnas  mirė 2017 m. rugpjūčio 13 d. Čikagoje.   Ėjo   94 metus.

Algirdas  gimė Velaikių kaime, Zarasų rajone. Baigė  Salų žemės ūkio mokyklą, ruošėsi  ūkininkauti, tačiau  artėjanti raudonoji armija pakeitė jo planus– teko kuo toliau trauktis nuo armijos „išvaduotojos“…

1944 m. liepos 8 d. trys broliai – Algirdas,  jo vyresnis brolis Pranas ir jaunesnis  Vytautas –patraukė link Žemaitijos.   Gimtinėje liko tėvai ir dar du mažesni   broliai – Juozas ir Povilas.  Jiems dar negrėsė šaukimas į sovietų kariuomenę.

Gausus būrys  Aukštaitijos vyrų pasiekė Plinkšių dvarą.  Taip broliai Čepėnai įsitraukė  į  kuriamą Tėvynės Apsaugos rinktinę. Buvo paskirti į pirmojo pulko antrąją kuopą,   ėjo    karinius apmokymus.

Prieš lemiamas Sedos kautynes  spalio 2 dieną   broliai   Algirdas Mečislovas Čepėnas ir Vytautas Čepėnas pulko vado majoro Alfonso Urbono įsakymu perkeliami  į kuriamą artilerijos grupę.

Po  Sedos kautynių  brolių keliai išsiskyrė. Vyriausias brolis Pranas Čepėnas žuvo 1945 metais sausio 16 dieną  prie Tilžės.  Algirdas ir Vytautas pateko į vokiečių kariuomenės pagalbinius dalinius. Jie kasė apkasus prie Dancigo.

Rusams apsupus miestą, broliams pavyko evakuotis į Helos pusiasalį, iš ten pateko į Kopenhagą.

Lietuvoje likę  tėvai buvo ištremti į  Irkutsko sritį.  Iš Sibiro jie sugrįžo   1956 metais.  Jaunėliams sūnums tremties  pavyko išvengti.

Po karo Algirdas Čepėnas gyveno įvairiose pabėgėlių stovyklose Vokietijoje. 1949 metais emigravo į JAV. Dirbo Čikagos fabrikuose, po kelerių metų kartu su draugais atidarė maisto prekių parduotuvę.  Šeimos  Algirdas  nesukūrė.  Visą  gaunamą   iš   parduotuvės pelną ir visą savo laisvalaikį  aukojo lietuvybės reikalams. Rėmė Bendrą  Amerikos lietuvių   fondą  ( BALF), giminaičio Broniaus Kviklio leidžiamus  veikalus „Mūsų Lietuva“  ir „Lietuvos bažnyčios“. Siuntė didelę paramą į Lietuvą.  Dalyvavo įvairių lietuviškų organizacijų veikloje.

Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčios altarista Juozas Čepėnas 1994 metais, minint Sedos kautynių 50-metį, pašventino Sedos kautynėse kritusiųjų brolišką kapą. Paminklinėje lentoje įrašytas ir  jo vyriausias brolis  Pranas Čepėnas. Šiemet  šis  kunigas taip pat   pašventino ir urną, atkeliavusią iš Amerikos,  su   brolio Algirdo – Mečislovo palaikais. Ji nuleista į garsios Čepėnų giminės šeimos kapą Daugailių kapinėse.

Kiek dar likę   gyvų Sedos kautynių dalyvių, praėjus 73 metams?..