Pagrindinis puslapis Istorija Akcijos „Mes niekad nepamiršim“ organizatoriai kvietė tremtinius ir jų giminaičius atnešti nuotraukas

Akcijos „Mes niekad nepamiršim“ organizatoriai kvietė tremtinius ir jų giminaičius atnešti nuotraukas

Virginija MAKSVYTYTĖ, Kaunas

Penktadienį Kaune, verslo centre „1000“, įvyko akcijos „Mes niekad nepamiršim“ spaudos konferencija, kurios metu buvo pakviesti tremtiniai, jų šeimų nariai, giminaičiai atnešti nuotraukas, kuriose įamžintos tremties akimirkos. Ši akcija vyks nuo birželio 23 d. iki rugpjūčio 23 d. Atneštos nuotraukos bus skenuojamos ir eksponuojamos specialiame stende prie verslo centro „1000“. Konferencijos metu savo prisiminimais apie tremtį dalinosi akcijos „Mes niekad nepamiršim“ kuratorė, Seimo narė, tremtinė Dalia Teišerskytė, patriotines dainas atliko mišrus choras „Versmė“, pasisakė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) pirmininkas Gvidas Rutkauskas. Dalyvauti akcijoje kvietė jos organizatorių atstovas Vilius Dovydauskas. Akcijos organizatoriai ragino jaunimą bendrauti su vyresniais žmonėmis, ugdyti pilietiškumą, skatino įsitraukti įvairias verslo organizacijas.

Kvietė prisidėti jaunimą

Spaudos konferencijos metu ne vieną iš dalyvių sujaudino Seimo narės, D. Teišerskytės pasakojimas apie savo išgyvenimus tremtyje. Anot jos, visų žmonių patirtas skausmas negali būti užmirštas, todėl svarbu, kad apie tremtį sužinotų jauni žmonės.

„Be praeities Tėvynėje negali būti ir ateities. Norime tikėtis, kad pilietiškumo vedami, mes galime būti itin stiprūs“ – konferencijoje sakė organizatorių atstovas V. Dovydauskas. V. Dovydauskas tai pat kvietė bendrauti ne tik tremties kančias patyrusius žmones, bet ir paskatino jaunimą išklausyti vyresniąją kartą, rinkti istorijas, įgyta patirtimi pasidalinti su visais esančiais aplink žmonėmis. „Istorija yra stipri, kol ji yra gyva“ – kalbėjo V. Dovydauskas. Akcijos metu buvo kviečiama rinti fotografijas ir jas nuspalvinančius istorijų aprašymus.

Organizuoti akciją „Mes niekada nepamiršim“ jį paskatino tremtį patyręs senelis, kuris pasak V. Dovydausko yra neišsenkantis energijos šaltinis, matantis daugybę galimybių kiekvienoje situacijoje, todėl tai privertė pagalvoti apie tokius pat žmones ir jų išgyvenimus. Anot V. Dovydausko, tai didelis pamatas šiandieniai visuomenei.

Seimo narė, tremtinė D. Teišerskytė teigė, kad vienas iš gražiausių akcijos „Mes niekada nepamiršim“ dalykų yra tai, kad ją sugalvojo jauni žmonės.

D. Teišerskytė: tremtiniams reikia kurti savo tradicijas

Surengtoje akcijos „Mes niekad nepamiršim“ spaudos konferencijoje savo prisiminimais apie tremtį dalinosi šios akcijos kuratorė, Seimo narė D. Teišerskytė. Moteris tremtyje išgyveno vienatvę, šaltį, badą, artimųjų netektis, tačiau likimui yra dėkinga už šias skaudžias pamokas, nes jos išmokė vertinti, tai ką turi, nedejuoti dėl smulkmenų.

„Gauni tokią pamoką, kurios metu svarbiausia tampa tu, tavo artimieji, Tėvynė“  – kalbėjo Seimo narė.

D. Teišerskytė prisiminė, kad tuo metu bolševikų propaganda buvo tokia stipri, kad buvo „iššlavusi“ Lietuvą iš jos galvos. Pamilti Tėvynę iš naujo padėjo pamaldų metu tremtyje perskaitytas P. Vaičiaičio eilėraštis „Šalis ta Lietuva vadinas…“

Tremtinių vardu kalbėjęs LPKTS pirmininkas G. Rutkauskas palinkėjo tremtiniams vienybės, tai pat pasigedo pagarbos žmonėms, kurie kažkada prievarta paliko Tėvynę.

„Pagarba tikriausiai yra mūsų visų sunkumų, netekčių pripažinimas“  – kalbėjo G. Rutkauskas.

Paklausta D. Teišerskytė, ką reikėtų daryti, kad Lietuvoje tremtiniams pagarbos būtų daugiau, atsakė, kad patiems tremtiniams kartais derėtų būti labiau aktyvesniais ir vieningesniais. Pasak, Seimo narės, yra vis dar išlikęs kiek žeminantis kadaise komunistų partijai priklausiusių žmonių požiūris, tremtiniams tai pat trūksta savo tradicijų.

„Tokios akcijos turėtų vykti kiekviename mieste, turėtų daugiau bendrauti šeimos, rašyti prisiminimus“ – kalbėjo Seimo narė.

D. Teišerskytė tai pat pabrėžė, kad apie tremtį būtina kalbėti mokyklose, reikia paruošti jaunąją kartą, kuri būtų turtinga istorinėmis žiniomis ir pilietiška.

Bus skiriami apdovanojimai

Akcijos pradžios ir pabaigos datos buvo pasirinktos ne atsitiktinai. Birželis – tai trėmimų mėnesis, o rugpjūčio 23 d. tai Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena. Akcijos organizatoriai tvirtino, kad jos metu komisijos dėka bus išrinkta geriausia ir didžiausią įspūdį palikusi istorija, kuri bus apdovanota piniginiu prizu. Jis bus įteiktas akcijos „Mes niekad nepamiršim“ baigimo renginyje. Kol kas šią pilietinę iniciatyvą remia prekybos miestelis „Urmas“, tačiau akcijos organizatorių atstovas V. Dovydauskas spaudos konferencijoje kvietė prisidėti prie „Mes niekad nepamiršim“ iniciatyvos ir kitas privataus kapitalo įmones, paramos fondus, įvairių įmonių vadovus.

V. Dovydauskas išsidavė, kad tokia akcija ne paskutinė, o mintyse jau kirba naujos idėjos surengti panašią pilietinę akciją, skatinti jaunimo pilietiškumą.

Naujienos iš interneto