Pagrindinis puslapis Kultūra 2022-ieji žurnalistams su Vytauto Gedgaudo ženklu

2022-ieji žurnalistams su Vytauto Gedgaudo ženklu

2022-ieji žurnalistams su Vytauto Gedgaudo ženklu

www.lzs.lt

Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos pirmininkas Dainius Radzevičius pranešė, kad vertindami žurnalisto ir ilgamečio tautinės minties JAV lietuvių laikraščio „Dirva“ vyriausiojo redaktoriaus Vytauto Gedgaudo indėlį puoselėjant profesionalios žurnalistikos skatinimą atkurtoje nepriklausomoje Lietuvos žurnalistų sąjunga su Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacija 2022-uosius metus skelbia Vytauto Gedgaudo metais.

Šiuo metu Vilniuje Žurnalistų namuose veikia paroda „Laiko sūpuoklėse“, skirta legendinio žurnalisto ir redaktoriaus Vytauto Gedgaudo (1912-1999) gyvenimui ir kūrybai. Parodos sumanytoja ir autorė Vilniaus universiteto doc. dr. Jolanta Mažylė parodos atidaryme sakė, kad amžininkų atsiminimuose dažnai pabrėžiamas Vytauto Gedgaudo akiračių platumas. Nors Antrojo pasaulinio karo metu jis buvo patyręs karo kautynių ugnį, o pokariu kaip žurnalistas stebėjęs pasaulinio masto įvykius, lėmusius XX amžiaus istoriją, Vytautas Gedgaudas išliko paprastas, atsakingas žmogus, atliekantis savo pareigas tyliai ir su giliu pasišventimu.

D. Radzevičius pabrėžė, kad šią iniciatyvą LŽS ir NŽKA organizacijų nariai palaikė siekdami deramai pagerbti Vytauto Gedgaudo darbus atkurtai Lietuvai jo 110-ųjų gimimo metinių proga.

2022-aisiais ketinama surengti ir Vytauto Gedgaudo skaitymus, mokslinę konferenciją, skirtą išeivijos žiniasklaidai ir žurnalistikai, įvairiuose Lietuvos regionuose surengti susitikimus su V. Gedgaudo premijos laureatais.

Žurnalistas, redaktorius Vytautas Gedgaudas puoselėjo ir atkurtos Lietuvos žurnalistiką.

Jis paskyrė asmeninių lėšų fondui, kuris ir tapo pagrindu kasmet skiriamai jo vardo premijai. Nuo 1997 metų Vytauto Gedgaudo premija yra Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos kasmetinė premija.

Ji skiriama žurnalistams už turiniu ir forma išskirtinius spaudos, radijo, televizijos, interneto ir fotožurnalistikos darbus.

http://lzs.lt/lt/naujienos/aktuali_informacija/2022-ieji_zurnalistams_su_vytauto_gedgaudo_zenklu.html