Pagrindinis puslapis Europa 1918 m. kovo 25 d. buvo paskelbta nepriklausoma Baltarusijos Liaudies Respublika

1918 m. kovo 25 d. buvo paskelbta nepriklausoma Baltarusijos Liaudies Respublika

1918 m. kovo 25 d. buvo paskelbta nepriklausoma Baltarusijos Liaudies Respublika

www.voruta.lt

1918 m. kovo 25 d. buvo paskelbta nepriklausoma Baltarusijos Liaudies Respublika. Minėdami šią datą pristatome Baltarusijos Centrinės Rados Prezidento Radoslavo Ostrovskio raštą dėl Alenos Sakalovos-Lekant apdovanojimo 3-ojo laipsnio sidabriniu nuopelnų kryžiumi ir sovietų saugumo dokumentus apie aktyvios baltarusių tautinio judėjimo dalyvės A. Sakalovos-Lekant represavimą.

A. Sakalova-Lekant (Elena Sokolova-Lekantienė, Алёна Сакалова-Лекант) gimė 1891 m. Vilniuje. Dirbo Vilniaus baltarusių gimnazijoje baltarusių kalbos mokytoja, buvo Baltarusių labdaros draugijos vicepirmininke, Baltarusių moterų susivienijimo vicepirmininke, dalyvavo Baltarusių švietimo draugijos veikloje.

1944 m. balandžio 25 d. švenčiant Vilniaus baltarusių gimnazijos 25-metį, A. Sakalova-Lekant Baltarusijos Centrinės Rados Prezidento R. Ostrovskio buvo apdovanota 3-ojo laipsnio sidabriniu nuopelnų kryžiumi ir diplomu. 1944 m. birželio 27 d. dalyvavo Antrajame baltarusių kongrese, vykusiame Minske.

1944 m. rugpjūčio 23 d. A. Sakalova-Lekant buvo suimta Baltarusijos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) ir Ypatingojo pasitarimo prie SSRS vidaus reikalų liaudies komisaro nubausta 5 m. pataisos darbų lagerio. 1949 m. paleista iš lagerio, išvyko gyventi į Kijevo sritį. Mirė 1960 m., palaidota Vilniaus Šv. Eufrosinijos stačiatikių kapinėse.

A. Sakalovai-Lekant iškeltoje baudžiamojoje byloje saugotas 3-ojo laipsnio sidabrinis nuopelnų kryžius, 1999 m. perduotas saugoti Genocido aukų (dabar – Okupacijų ir laisvės kovų) muziejui. Tai vienintelis žinomas šio apdovanojimo egzempliorius pasaulyje.

Bendraukime Lietuvos partizanų dokumentų elektroniniame archyve (epartizanai.archyvai.lt), Lietuvos ypatingojo archyvo saugomų skaitmeninių vaizdų archyve (lyavaizdai.archyvai.lt) ir Lietuvos archyvų virtualių parodų portale (virtualios-parodos.archyvai.lt).

#Lietuvosypatingasisarchyvas #Lietuvosarchyvai #praeitis_ateičiai

#standwithBelarus #ЖывеБеларусь

www.archyvai.lt inform.