Pagrindinis puslapis Autoriai Gaidamavičiūtė Ona „Aukštadvaris“ papildys šimtatomę monografijų seriją

„Aukštadvaris“ papildys šimtatomę monografijų seriją

Ona GAIDAMAVIČIŪTĖ, Vilnius

Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „Aukštadvaris“ pradėta rengti 2010 m. pavasarį.

Būtent 2010 m. vasario 25 d. leidykloje viešėję monografijos apie Aukštadvarį (Trakų r.) rengimo iniciatyvinės grupės nariai – Jadvyga Dzencevičienė, Vaclovas Plegevičius, Jadvyga Stadalnykienė, Kazys Venckus – leidykloje pasirašė ketinimų protokolą dėl „Lietuvos valsčių“ monografijos „Aukštadvaris“ rengimo. Vėliau buvo paskirta leidinio vyriausioji redaktorė Ona Gaidamavičiūtė.

Rengiama nauja monografija papildys šimtątomį Lietuvos istorijos rašto paminklą. „Versmės“ leidykla jau nuo 1994 m. leidžia monografijų seriją, skirtą Lietuvos miestams ir miesteliams bei jų apylinkėms, atitinkančioms tarpukariu buvusius Lietuvos administracinius vienetus – valsčius.

Pagal 1923 m. gyventojų surašymo duomenis, Aukštadvario valsčius aprėpė ir dalį dabartinių Stakliškių, Nemaitonių, Beižonių, Semeliškių, Onuškio, net Pivašiūnų kaimų, priklausė dabartinėms Aukštadvario, Semeliškių, Užuguosčio parapijoms.

Dalis skaitytojų galbūt yra girdėję apie 2004 m. Kazimiero Račkausko iniciatyva išleistą nedidukę Aukštadvariui skirtą monografiją, tačiau ji – tik savotiškos gairės būsimam dideliam solidžiam veikalui, juolab kad joje visiškai nepaminėta Aukštadvario žemės ūkio mokykla–technikumas, buvusių mokytojų žodžiais, buvęs Aukštadvario kultūrinio gyvenimas pagrindas.

Naujoji, 2015-aisiais numatoma užbaigti „Lietuvos valsčių“ monografija „Aukštadvaris“ bus unikalus, didelės apimties (daugiau kaip 1 000 puslapių) leidinys, kuriame bus aprėptos visos su šio miestelio apylinkėmis susijusios tyrimų sritys – gamta – biologija, geografija, geologija, istorija, pradedant nuo Aukštadvario proistorės, archeologinės praeities. Istorija bus tyrinėjama nuo priešistorės iki šių dienų. Monografijoje ypatingas dėmesys bus skirtas Dominikonų vienuolyno ir bažnyčios kompleksui, padėjusiam pagrindus formuotis miestelio kultūriniam, visuomeniniam, ūkiniam gyvenimui.

Ne mažiau svarbūs leidinio skyriai aprėps etninę kultūrą, kalbą, tautosaką. Atskira knygos dalis bus skirta ir įžymiems Aukštadvario krašto žmonėms.

Itin svarbus „Lietuvos valsčių“ monografijų rengimo etapas – ekspedicijos. 2010 m. rugpjūčio 2–11 dienomis Aukštadvaryje vyko „Versmės“ leidyklos kraštotyros ekspedicija, kuriai vadovavo menotyrininkė Ona Gaidamavičiūtė. Šios ekspedicijos tikslas – surinkti straipsnių medžiagą būsimai „Aukštadvario“ knygai.

Ekspedicija išsiskyrė ypatinga dalyvių – ir atvykusių ir vietinių aukštadvariečių – gausa, iš viso 46 dalyviai. Tarp jų – mokslininkai iš 14 institucijų ir mokslo institutų – biologai, geografai, istorikai, etnologai, sociologai, kalbotyrininkai, menotyrininkai, muzikologai, kraštotyrininkai. Džiaugėmės galėdami dirbti su profesoriumi etnologu Libertu Klimka, etnologe Rita Balkute, menotyrininku Povilu Spurgevičiumi, sociologėmis docentėmis Valentina Ratkevičiene ir Anele Vosyliūte, istorikais Stanislovu Buchavecku, Nelija Kosteniene, Antanu ir Jovita Lesiais, architektu Stanislovu Čepinsku, biologais Kazimieru Baranausku, Jonu Kasparavičiumi, Povilu Ivinskiu, geologais Bronislavu Karmaza ir Valentinu Baltrūnu, geografe Regina Morkūnaite, kalbotyrininke Asta Leskauskaite, „Versmės“ leidyklos vadybininke Živile Driskiuviene, fotografu Klaudijum Driskium, dailininke Marta Vosyliūte, žurnaliste, monografijos „Semeliškės“ vyr. redaktore Daiva Červokiene, kraštotvarkininkais Justu Vileikiu ir Goda Petrylaite, etnomuzikologe Irena Višnevska, Aukštadvario regioninio parko darbuotojais – kultūrologe Rita Balsevičiūte ir ekologu Talvydu Špiliausku, direktoriumi Vaclovu Plegevičiumi, kitais garbiais ekspedicijos dalyviais.

2011 metų liepos 18-24 dienomis Aukštadvaryje rengiama pakartotinė ekspedicija. Kviečiame dalyvauti tuos kraštiečius, įvairių sričių specialistus, mokslininkus, kurie nedalyvavo pernykštėje ekspedicijoje ir visus tuos, kurie ketina rašyti naujomis temomis.

Visus neabejingus Tėvynei ir savo gimtinei maloniai kviečiame pagal išgales prisidėti prie rengiamos monografijos: pateikti nuotraukų, parengti straipsnį ar paskatinti tai padaryti kitus, pateikti patarimų ir pasiūlymų, taip pat kviečiame finansiškai paremti knygos išleidimą – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už prisidėjimą ir suteiktą paramą. Rėmėjų pavardes ir didesnes paaukotas sumas skelbsime kasdien atnaujinamoje leidyklos interneto svetainėje www.versmė.lt.

Žemiau pateikiame leidyklos adresą bei kitus duomenis, kurių gali prireikti norint prisidėti prie monografijos „Aukštadvaris“ išleidimo.

Viešoji įstaiga „Versmės“ leidykla, kodas 122732630,

Geležinkelio g. 6, LT-02100 Vilnius, telefonas ir faksas 8 52130623, leidyklos vadovo telefonas 8 698 20707, elektroninio pašto adresas leidykla@versme.lt,

atsiskaitomoji sąskaita LT027290000005467101, AB „Citadele“ bankas, banko kodas 72900, Mokėjimo paskirtis: parama knygai „Aukštadvaris

Pateikiame monografijos „Aukštadvaris “ turinį. Tikimės, kad jis paskatins prisiminti tai, kas šio krašto žmonėms būtų verta žinoti, bet dar nėra paminėta knygoje. Maloniai lauksime jūsų nuomonių, patarimų, siūlymų.

Rengiamos spaudai monografijos „Aukštadvaris“ numatomas turinys

GAMTA

1. Valentinas Baltrūnas. Aukštadvario valsčiaus (apylinkių) Žemės gelmių sandara, raida ir naudingosios iškasenos

2. Bronislavas Karmaza. Aukštadvario valsčiaus apylinkių reljefo regioniniai kompleksai ir paleografija  

3. Talvydas Špiliauskas. Aukštadvario regioninio parko biologinė įvairovė  

4. Ona Gaidamavičiūtė. Aukštadvario apylinkių augmenija ir gyvūnija Lietuvos raudonosios knygos kontekste  

5. Talvydas Špiliauskas, Marijonas Mackevičius. Aukštadvario regioninio parko paukščiai  

6. Vaclovas Plegevičius. Aukštadvario regioninio parko istorija ir dabartis

7. Vaclovas Plegevičius. Aukštadvario apylinkių miškai  

8. Valerijus Rašomavičius. Aukštadvario regioninio parko augmenija  

9. Kazimieras Baranauskas. Aukštadvario apylinkių šikšnosparnių faunos savitumas  

10. Kazimieras Baranauskas. Aukštadvario apylinkių žinduoliai: paplitimas ir gausumas  

11. Zigmantas Gudžinskas. Svetimžemiai Aukštadvario apylinkių augalai 

12. Zigmantas Gudžinskas. Aukštadvario apylinkių darželių augalai  

13. Zigmantas Gudžinskas. Vaistiniai, prieskoniniai ir uoginiai augalai Aukštadvario apylinkių augalai

14. Zigmantas Gudžinskas. Gegužraibiniai Aukštadvario apylinkių augalai 

15. Povilas Ivinskis. Aukštadvario apylinkių vabzdžių įvairovė

17. Kęstutis Kilkus. Aukštadvario apylinkių hidrologinė aplinka 

18. Aldona Baubinienė. Strėvos ir Verknės upių baseinai  

19. Aldona Baubinienė. Aukštadvario apylinkių šaltiniai 

20. Regina Morkūnaitė. Aukštadvario apylinkių kraštovaizdžio ypatumai 

21. Regina Morkūnaitė. Meteorologinių veiksnių analizė Aukštadvario apylinkėse 

22. Ieva Baužienė. Aukštadvario apylinkių dirvožemiai

23. Jonas Kasparavičius. Aukštadvario apylinkių kepurėtieji grybai 

24. Justas Vileikis. Aukštadvario dvaro bei apylinkių sumedėję augalai 

25. Gražina Adamonytė. Aukštadvario apylinkių gleivainiai (mikromicetai) 

26. Svetlana Markovskaja. Aukštadvario apylinkių vandens grybai 

27. Jurga Motiejūnaitė. Aukštadvario apylinkių kerpių įvairovė 

ISTORIJA

ISTORIJA. ARCHEOLOGIJA

1. Algirdas Girininkas. Aukštadvario apylinkių pilkapiai 

2. Algirdas Girininkas. Aukštadvario apylinkių piliakalniai

3. Algirdas Girininkas. Akmens amžiaus paminklai Aukštadvario apylinkėse 

4. Manvydas Vitkūnas. Aukštadvario archeologiniai paminklai  

5. Manvydas Vitkūnas. Archeologiniai kasinėjimai Jurgionių ir Purvynų senkapiuose 

6. Vykintas Vaitkevičius. Aukštadvario apylinkių mitologinės vietos ir šventvietės  

7. Romas Batūra. Gynybinė Aukštadvario piliakalnio pilis 

8. Vydas Narvidas. Aukštadvaris rašytiniuose šaltiniuose

ISTORIJA. KRAŠTAS XVI–XIX a.

9. Ona Gaidamavičiūtė. Magdeburgo teisės ir Aukštadvaris 

10. Povilas Spurgevičius. Aukštadvario dvaro ansamblio istorija 

11. Nelija Kostinienė, Rita Balsevičiūtė. Bajorai Liackiai Aukštadvaryje

12. Jonas Laurinavičius. Aukštadvario valsčiaus knygnešių likimai 

13. Ona Gaidamavičiūtė. Adomas Mickevičius Aukštadvaryje 

14. Jonas Laurinavičius. Kartuvių kalnas 

15. Rita Balsevičiūtė. Vladislavos, Mergiškių, Radomislio, Užuguosčio, Sepijoniškio, Vernėjos (Litviškės), Kataliaučiznos dvarelių istorijos apžvalga 

16. Nelija Kostinienė. Aukštadvario valsčiaus dvarų istorija

17. Virgilijus Pugačiauskas. Aukštadvaris XIX a. sukilimuose 

ISTORIJA. 1900–1940 METAI

18. Kazys Venckus. Religinės ir visuomeninės tarpukario organizacijos Aukštadvario valsčiuje 

19. Jonas Laurinavičius. Ekonominis Aukštadvario miestelio gyvenimas tarpukaryje 

20. Liudas Truska. Žydai Aukštadvario apylinkėse tarpukaryje 

21. Jonas Kazlauskas. Žemės ūkio mokyklos istorija nuo 1923-ųjų 

22. Vlada Zabarauskienė. Turgų tradicijos Aukštadvario valsčiuje 

23. Marija Keršienė. Prisimenant Aukštadvario žemės ūkio mokyklą prieškaryje (1926-1927 metais, kai mokėsi Zofija Nausutytė-Nausutienė) 

24. Viktoras Sabaliauskas. Radomislio pradinė mokykla 1936–1940 m. 

25. Vitalija Stravinskienė. Polonizacijos banga Aukštadvario valsčiuje 

26. Jonas Laurinavičius. Aukštadvario valsčiaus savanoriai 

ISTORIJA. ANTRASIS PASAULINIS KARAS IR OKUPACIJOS

27. Arūnas Bubnys. Aukštadvario žydų gyvenimas 1940–1944 metais 

28. Stanislovas Buchaveckas. Aukštadvario valsčiaus mokyklos 1940-1944 metais 

29. Viktoras Sabaliauskas, Rita Balsevičiūtė. Aukštadvario apylinkių žydus gelbėję žmonės

ISTORIJA. GENOCIDAS IR REZISTENCIJA

30. Antanas Lesys. Aukštadvario apylinkių partizanai  

31. Birutė Lapinskienė, Lina Balevičiūtė. Aukštadvario tremtinių prisiminimai 

ISTORIJA. SOVIETMETIS

32. Viktoras Sabaliauskas. Aukštadvario progimnazija, gimnazija, vidurinė mokykla 1944–1952 metais

33. Jonas Laurinavičius. Iš kolūkių istorijos… 

34. Jonas Laurinavičius. Aukštadvario apylinkėse veikusios įmonės, maitinimo įstaigos 

35. Marija Keršienė. Aukštadvario žemės ūkio technikumas 1959–1989 metais 

36. Rimvydas Racėnas. Prisimenant 1973 metų kraštotyros ekspediciją Aukštadvaryje 

ISTORIJA. IŠ KAIMŲ PRAEITIES

37. Jonas Laurinavičius. Amerikos kaimo istorija 

38. Rita Balsevičiūtė. Intuponių kaimo istorija 

39. Rita Balsevičiūtė. Antaveršio kaimo istorija 

40. Rita Balsevičiūtė. Ustronės viensėdijos istorija 

41. Antanas Lesys, Jovita Lesienė. Tamašiavos kaimo istorija .

42. Antanas Lesys, Jovita Lesienė. Čižiūnų kaimo istorija 

43. Stanislovas Čepinskas. Aukštadvario valsčiaus vienkieminių tarpukario laikotarpio kaimų sodybų urbanistinė struktūra ir architektūrinė raiška 

ISTORIJA. Atgimimo metai ir dabartis

44. Jadvyga Dzencevičienė. Aukštadvario seniūnijos praeitis ir dabartis

45. Jadvyga Dzencevičienė, Janina Stadalnykienė. Aukštadvario bendruomenė (formavimasis, nūdiena) 

46. Liongina Šovienė. Aukštadvario medicinos punkto, ambulatorijos istorija, įžymūs žmonės 

47. Ema Stanulionienė. Aukštadvario turizmo aktualijos, kaimo turizmo plėtra Aukštadvario apylinkėse 

48. Ona Gaidamavičiūtė. Aukštadvario hidroelektrinės istorija 

49. Aurelijus Rimas. Aukštadvario tvenkinių istorija 

50. Janė Budrevičienė. Ūkininkų Aukštadvario apylinkėse atsigavimas 

51. Rita Balsevičiūtė. Gyventojų surašymai Aukštadvario apylinkėse  

52. Jolita Survilienė. Aukštadvario pašto istorija 

53. Valentina Ratkevičienė. Aukštadvario seniūnijos ūkininkų gyvensenos bruožai 

54. Liongina Šovienė, Vlada Zabarauskienė. Aukštadvario senjorai 

55. Liongina Šovienė. Aukštadvario vaistinės istorija, įžymūs žmonės 

56. Juozas Urbanavičius. Aukštadvario girininkijos istorija 

57. Kęstutis Petkūnas. Aukštadvario vandentvarkos istorija 

58. Jadvyga Dzencevičienė. Aukštadvario seniūnijos įmonių, įstaigų ir organizacijų sąrašas 

ISTORIJA. KULTŪRA, BAŽNYČIA, ŠVIETIMAS, SVEIKATA

59. Danutė Kvedaravičienė Aukštadvario žemės ūkio mokyklos istorija

60. Kazys Venckus. Aukštadvario vidurinės mokyklos istorija

61. Rita Balsevičiūtė. Panaikintų Aukštadvario valsčiaus pagrindinių mokyklų (Čižiūnų, Karapolio, Totoriškių, Ivaniškių) istorija 

62. Kazys Venckus. Aukštadvario vidurinės mokyklos kraštotyros-buities muziejaus eksponatai  

63. Ramunė Jarmalavičiūtė. Aukštadvario bibliotekos istorija  

64. Ramunė Jarmalavičiūtė. Čižiūnų bibliotekos istorija 

65. Ramunė Jarmalavičiūtė. Bijūnų bibliotekos istorija

66. Rasa Žvirblienė. Užuguosčio bibliotekos istorija 

67. Irena Beržinskienė. Aukštadvario maltiečiai

68. Lina Teresė Mikutavičienė. Švento Domininko namų veikla, renginiai 

69. Lina Teresė Mikutavičienė. Aukštadvario kultūrinio gyvenimo (ansambliai, meniniai kolektyvai) apžvalga (dabartis ir netolima praeitis) 

70. Lina Teresė Mikutavičienė. Aukštadvaryje švenčiamų kalendorinių švenčių – Joninių, Užgavėnių – savitumas

71. Danutė Kvedaravičienė. Aukštadvario miestelio šventės 

72. Danutė Kvedaravičienė. Aukštadvario miestelio jubiliejų – 450-metį (2009 m.) – prisimenant 

73. Jonas Laurinavičius. Aukštadvario parapijos istorija

74. Ramunė Jarmalavičiūtė. Aukštadvariečiai – įvairių premijų nominantai 

75. Ona Gaidamavičiūtė. Aukštadvaris ir jo žmonės Marijono Baranausko (1931–1995) fotografijose 

76. Regina Budrevičienė. Čižiūnų socialinių paslaugų centro veikla 

77. Anelė Vosyliūtė. Aukštadvario apylinkių žmonių gyvenimo bruožai 

78. Jonas Laurinavičius. Žymūs Aukštadvario apylinkių sportininkai 

79. Jonas Laurinavičius. Svarbiausios sporto šakos Aukštadvaryje 

80. Vytautas Nairanauskas. Aukštadvario žemės ūkio mokyklos „Jaunųjų miško bičiulių būrelis“ 

81. Jadvyga Dzencevičienė. Aukštadvario seniūnijos gyventojai 

82. Antanas Krūvelis. Užuguosčio mokyklos istorija

83. Vilė Lauruševičienė. Aukštadvario vaikų darželio „Gandriukas“ istorija 

ISTORIJA. Bažnyčių paveldas

84. Povilas Spurgevičius. Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčios istorija 

85. Povilas Spurgevičius. Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčios interjeras 

86. Svetlana Poligienė. Aukštadvario valsčiaus bažnyčių (Aukštadvario, Užuguosčio) bažnytinė tekstilė 

87. Libertas Klimka. Aukštadvario ir Užuguosčio bažnyčių varpai 

88. Rita Balsevičiūtė, Povilas Spurgevičius. Aukštadvario Domininkonų bažnyčios ir vienuolyno komplekso istorija  

89. Povilas Spurgevičius. Užuguosčio bažnyčios istorija ir architektūra 

90. Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. Aukštadvario valsčiaus sakralinių pastatų ir Aukštadvario dvaro sodybos architektūra 

ISTORIJA. Atgimimo metai ir dabartis

91. Viktoras Sabaliauskas. Sabaliauskų šeimos genealogija 

92. Viktoras Sabaliauskas. Bernardas Sabaliauskas 

93. Daiva Červokienė. Stankevičių šeimos pėdsakai ir priesakai Aukštadvaryje 

94. Marija Keršienė. Mano Aukštadvario (o gal vaikystė?) 

ETNINĖ KULTŪRA

1. Venantas Mačiekus, Rita Balsevičiūtė. Papročių teisės likučiai Aukštadvario apylinkėse 

2. Rita Balsevičiūtė. Aukštadvario apylinkių duobės, velniaduobės kaimo žmonių prisiminimuose 

3. Rita Balsevičiūtė. Gedanonys kaimo žmonių prisiminimuose

4. Ona Gaidamavičiūtė. Aukštadvario apylinkių audėjos (Ona Lemežienė, kitos konkurso „Aukso vainikas“ dalyvės) 

5. Ona Gaidamavičiūtė. Aukštadvario apylinkių (ir iš čia kilę) tautodailininkai 

6. Nijolė Marcinkevičienė. Kalendorinių Aukštadvario apylinkių švenčių tradicijos 

7. Ona Gaidamavičiūtė. Tautinių mažumų (totorių) paveldas – šimtalapio kepimo tradicijos 

8. Rita Balsevičiūtė. Aukštadvario atlaidai 

9. Ona Gaidamavičiūtė. Bitininkytės puoselėjimas Aukštadvario valsčiuje 

10. Libertas Klimka, Rita Balsevičiūtė. Mitologiniai akmenys Aukštadvario valsčiuje 

11. Libertas Klimka. Liaudies meteorologija ir astronomija 

12. Rita Balsevičiūtė, Petronėlė Kavaliauskienė. Margučių marginimo tradicijos Aukštadvario apylinkėse 

13. Kazys Venckus. Žvejybos tradicijos Aukštadvario valsčiuje 

14. Alė Počiulpaitė. Aukštadvario valsčiaus kryždirbystės tradicijų apžvalga

15. Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. Senosios Aukštadvario valsčiaus kaimų kapinės 

16. Nijolė Marcinkevičienė. Kulinarinis paveldas, jo išsaugojimas Aukštadvario apylinkėse 

17. Rita Balsevičiūtė. Rankdarbiai Aukštadvario valsčiuje 

18. Kazys Venckus. Žemdirbystės tradicijos, įrankiai Aukštadvario valsčiuje 

19. Libertas Klimka. Kalendoriniai papročiai Aukštadvario apylinkėse 

20. Rita Balsevičiūtė, Rita Balkutė. Liaudies magija ir medicina Aukštadvario apylinkėse

21. Goda Petrylaitė. Prieskoninių augalų įvairovė ir panaudojimas Aukštadvario apylinkėse

TAUTOSAKA

1. Rita Balsevičiūtė. Aukštadvario krašto legendos ir padavimai 

2. Ona Gaidamavičiūtė. Aukštadvario apylinkių pasakojamoji tautosaka 

3. Ona Gaidamavičiūtė. Aukštadvario apylinkių smulkioji tautosaka 

4. Ona Gaidamavičiūtė. Aukštadvario apylinkių tautosaka Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto fonduose  

5. Irena Višnevskaja. Diachroninis Aukštadvario muzikinių tradicijų tyrimas 

KALBA

1. Asta Leskauskaitė. Aukštadvario apylinkių šnekta

2. Ona Gaidamavičiūtė. Aukštadvario apylinkių hidronimai 

3. Laimutis Bilkis. Aukštadvario apylinkių vietovardžiai 

4. Ona Gaidamavičiūtė. Aukštadvariečių pavardės 

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

1. Nelija Kostinienė. Dvarininkų Malevskių giminės istorija

2. Nelija Kostinienė. Dvarininkų Mongirdų giminės istorija 

3. Kazys Venckus. Dvarininkas, technologijos mokslų daktaras Viktoras Mongirdas 

4. Jonas Laurinavičius. Mokytojas Vincas Steponavičius

5. Andrius Biziulevičius. Stasys Biziulevičius  

6. Danutė Kvedaravičienė.. Aukštadvario žemės ūkio mokyklos direktorius Vytautas Zujus  

7. Ona Gaidamavičiūtė. Mokytojas Simonas Žukauskas  

8. Vlada Zabarauskienė. Poetė Liongina Šovienė 

9. Lina Mikutavičienė. Aukštadvario seniūnė Jadvyga Dzencevičienė

10. Liongina Šovienė. Mokytoja Vlada Zabarauskienė 

11. Liongina Šovienė. Profesorius, chirurgas, biomedicinos mokslų daktaras Balys Dainys  

12. Jonas Laurinavičius. Archeologas Pranas Kulikauskas 

13. Viktoras Sabaliauskas. Ekonomikos mokslų daktaras Vaclovas Mališauskas 

14. Liongina Šovienė. Ekspremjeras Laurynas Mindaugas Stankevičius  

15. Ramutis Pranas Balsevičius. Profesorius, technologijos mokslų daktaras Mečislovas Randomanskas

16. Rita Balsevičiūtė. Lietuvių kalbos mokytojas, poetas Algimantas Almantas 

17. Ona Gaidamavičiūtė. Tremtiniai, mokytojai Eleonora ir Petras Kundrotai 

18. Rita Balsevičiūtė. Vaistininkas Henrikas Polukardas  

19. Ona Gaidamavičiūtė. Filosofas Bronislovas Genzelis  

20. Kazys Venckus. Mokytojas Motiejus Venzlauskas  

21. Rita Balsevičiūtė. Mokytojas Vaclovas Dolmantas 

22. Rita Balsevičiūtė. Mokslininkas Kazimieras Plesevičius

23. Kazys Venckus. Poetas Valentinas Vytautas Navickas  

24. Lina Mikutavičienė. Valerijus Filonovas, pučiamųjų ansamblio „Aukštadvario griausmas“ įkūrėjas ir vadovas 

25. Ona Gaidamavičiūtė. Tautodailininko Jono Kasperavičiaus kūrybinis palikimas  

26. Ona Gaidamavičiūtė. Kūrybinga Kasperavičių šeimos tradicija (Kęstutis Kasperavičius, Vydas Kasperavičius, Ramūnas Kasperavičius) 

27. Anelė Plesevičienė. Povilas Plesevičius 

28. Viktoras Sabaliauskas. Vytautas Voicenavičius 

30. Živilė Driskiuvienė. Kunigas Jonas Voveris  

31. Jonas Laurinavičius. Kunigas Albinas Šilkinis 

32. Algirdas Jurevičius. Kunigas Vytautas Sudavičius 

32. Jonas Laurinavičius. Kiti žymūs Aukštadvario kunigai  

33. Veronika ir Raimundas Pilipavičiai. Mokytojai Leokadija ir Pranas Pilipavičiai.

Knygoje bus pateikiama spalvotų nuotraukų, piešinių ir brėžinių, dokumentų faksimilių, muzikos kūrinių gaidų, Aukštadvario valsčiaus žemėlapiai (su buvusio valsčiaus ir dabartinės seniūnijos parapijų ribomis), glausta informacija apie knygos autorius, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.

Nuotraukose:

1. Aukštadvario bažnyčia XX a. pr. Aukštadvario kraštotyros muziejaus nuotrauka (Autorės nuotr.)

2. Aukštadvario bajoru Liackių herbas

3. Aukštadvaris. Žydėjimas (Autorės nuotr.)

4. 2010 m. ekspedicijos Aukštadvaryje akimirka – kraštotyros muziejaus vedėjas Kazys Venckus ir Libertas Klimka (dešinėje) (Autorės nuotr.)

Naujienos iš interneto