Pagrindinis puslapis Europa Lietuva - Ukraina „Voruta“ Lucko universitete

„Voruta“ Lucko universitete

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, Vilnius

2011 m. spalio 6-8 dienomis Voluinės nacionaliniame Lesės Ukrainkos universitete Lucke vyko X tarptautinė mokslinė konferencija iš ciklo „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas“ (ši konferencija tai 5-oji, kuri organizuota Ukrainoje, kitos penkios vyko Lietuvoje). Konferencijai didelį dėmesį skyrė ir nacionalinis Lietuvos istorijos laikraštis „Voruta“: „X tarptautinė mokslinė konferencija Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui Lucke“ (2012. Gegužės 12. Nr. 10. P. 14; Gegužės 26. Nr. 11. P. 14; Birželio 9. Nr. 12. P. 14; Birželio 23. Nr. 13. P. 14; Liepos 7. Nr. 14. P. 14).

Rytų Europos nacionalinis Lesės Ukrainkos universitetas 2010 m. rudenį (tuomet jis vadinosi Voluinės nacionaliniu Lesės Ukrainkos universitetu) iškilmingai paminėjo 70-ąsias savo veiklos metines.

Universitete veikia 5 institutai, 11 fakultetų, technologijos ir verslo koledžas, muziejai, mokymo centrai ir kiti padaliniai. 2011 m. universitete dirbo apie 700 pedagoginio profilio specialistų, mokėsi apie 14 tūkstančių studentų (dieninis skyrius 7, 5 tūkst. ir neakivaizdinis – 6, 5 tūkst.; vakarinio skyriaus neturi). Yra 45 specialybės bakalaurų, 38 magistrų, dirba 50 habilituotų daktarų – profesorių ir 480 kandidatų (pas mus tai mokslų daktarai).

Biologijos mokslų daktaras (pas mus habilituotas) profesorius Igoris Jaroslavovičius Kocanas nuo 2005 m. išrinktas rektoriumi Voluinės valstybinio (nuo 2007 m. nacionalinio) Lesės Ukrainkos universiteto rektoriumi itin džiaugiasi universiteto vardo garsinimu kitose šalyse. Tad publikacijos nacionaliniame Lietuvos istorijos laikraštyje „Voruta“ buvo vieną iš sąlygų pratęsusių mūsų, svečių iš Lietuvos, vizito laiką.

Žinant ir priimamajame stebint rektoriaus užimtumą, mes, atvykusieji iš Lietuvos: Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios klebonas vienuolis bazilijonas t. Pavlo Jacimec ir šio straipsnio autorė – prašėme penkių minučių priėmimui. Tačiau rektorius prof. I. Kocanas skyrė mums beveik valandą laiko: džiaugėsi matydamas kunigą vienuolį bazilijoną t. Pavlo, mat ir pats rektorius, kaip sakėsi esąs graikų apeigų katalikas ir, nepaisant politinių pokyčių, drąsiai liudija savo Rytų (Graikų) apeigų katalikų tikėjimą.

Tą supratome pamatę jau priimamajame kabančią ikoną. Be to, rektoriaus kabinetą ir netgi specialių kambarėlį, į kurį rektorius kviečiasi itin garbius ir brangius svečius, puošė ikonos, kryžius, Lesės Ukrainkos portretas.

Rektorius prof. I. Kocanas labai susidomėjo nacionaliniu Lietuvos istorijos laikraščiu „Voruta“, džiaugėsi, matydamas nuotraukose Lucko universiteto darbuotojus, gėrėjosi kokybišku leidybiniu darbu. Apie laikraštyje publikuojamų straipsnių tematiką kalbėta ir prie kavos puodelio. Džiugu, kad Rytų Europos nacionalinio Lesės Ukrainkos universiteto rektorius prof. Igoris Jaroslavovičius Kocanas, aukštai įvertindamas „Vorutą“, prašė perduoti redaktoriui Juozui Vercinkevičiui ir visam kolektyvui nuoširdžiausią padėką ir pasveikinimą…

Į Lucką, susitikimui su Rytų Europos nacionalinio Lesės Ukrainkos universiteto rektoriumi I. Kocanu vykta su Šiaulių universiteto misija: perduoti ŠU rektoriaus pasirašytas padėkas už pagalbą 2011 m. Lucko universitete rengiant X-ą tarptautinę mokslinę konferenciją, skirtą Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui. Rektorius prof. I. Kocanas pažadėjo atvežtas padėkas iškilmingai įteikti Universiteto prorektorei mokslo reikalams prof. Svetlanai Vitaljevnai Gavriliuk, Istorijos fakulteto dekanui doc. dr. Anatolijui Georgijevičiui Švabui bei Senųjų ir vidurinių amžių istorijos katedros vedėjai doc. dr. Oksanai Mikolajevnai Karlinai. Už didžiulę mecenatorišką paramą Šiaulių universiteto padėka palikta ir Voluinės gubernatoriui Borysui Petrovičiui Klimčiukui.

Dėkodamas už atvežtą iš Lietuvos duoną rektorius sakė, kad skanesnės duonos jam netekę ragauti. Svečiai iš Lietuvos parsivežė rektoriaus padovanotus jubiliejinius universiteto leidinius, bei Lesės Ukrainkos „Miško giesmė“ naują leidinį.

Universiteto Istorijos fakultete, susitikta su doc. dr. Oksana Karlina. Ir susitikime su rektoriumi, ir susitikime su O. Karlina, aptarta 2011 m. Lucke vykusi 10-oji konferencija, skirta Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui, pasidžiaugta, kad 11 pranešimų, parengtų kaip moksliniai straipsniai, išspausdinti Lucko universitete leidžiamame mokslo darbų rinkinyje „Науковий вісник. Сeрія: Історичні науки“ pirmame skyriuje (2011.T. 23. P. 4–75). Į Lietuvą parvežta ir šių leidinių.

Autorės archyvo nuotr.

Nuotraukose:

1. Rytų Europos nacionalinio Lesės Ukrainkos universiteto Lucke rektorius prof. Igoris Jaroslavovičius Kocanas (dešinėje) susipažįsta su „Vorutos“ laikraščiu. Apie laikraštį pasakoja dr. Aldona Vasiliauskienė

2. Rektoriaus prof. I. Jaroslavovičiaus Kocano kabinete ant sienų matyti kryžius, ikonos, Lesės Ukrainkos portretas, ikonos matyti ir pro praviras privataus kambarėlio duris. Rektorius prof. Igoris Jaroslavovičius Kocanas (kairėje) su svečiais iš Lietuvos: t. Pavlo Jachimec OSBM (dešinėje) ir dr. A. Vasiliauskiene (viduryje)

Voruta. – 2013, bal. 27, nr. 9 (773), p 11.