Pagrindinis puslapis Autoriai Niūniavaitė-Lesienė Jovita Profesinės kvalifikacijos pažymėjimai absolventų rankose

Profesinės kvalifikacijos pažymėjimai absolventų rankose

Antanas Lesys, Jovita Niūniavaitė-Lesienė

Nepamirškit mokyklos laikų,

Nepamirškit savųjų draugų,

Mielo žvilgsnio, brangiųjų veidų,

Paskutinio skambučio garsų…

A. Lesys

Šventė Vilniaus įgulos karininkų ramovėje

Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje (Pamėnkalnio g. 13) 2013 m. birželio 11 d. (antradienį) Administravimo ir paslaugų skyriaus absolventams (89 kvalifikuotiems specialistams) buvo įteikti profesinės kvalifikacijos pažymėjimai: sekretoriams, nekilnojamojo turto agentams, vizualinės reklamos gamintojams, kompiuterinės įrangos derintojams, kompiuterinio projektavimo operatoriams. Šventę organizavo ir vedė teatro meno mokytoja metodininkė Valė Matulienė. Renginį pradėjo pirmakursiai, kurie skambant pianino muzikiniams garsams, sveikino absolventus. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro direktorius Vincentas Klemka širdingai sveikino jaunuolius. Kuo geriausios sėkmės jiems linkėjo Administravimo ir paslaugų skyriaus vedėja Virginija Stankevičienė, kuri  pasidžiaugė gerais mokinių pasiekimais, dėkojo išleistuvininkams už gerą mokymąsi, aktyvų dalyvavimą kultūrinėje, sportinėje ir visuomeninėje veikloje. Sektoriaus vadovė Natalija Adulo absolventams  linkėjo siekti karjeros aukštumų. Daug šiltų žodžių ir ir gražių palinkėjimų absolventai išgirdo iš grupių vadovių: V. Puodžiukienės, K. Ališauskienės, D. Šablinskaitės, J. Smilgevičienės, V. Vaitkevičienės, N. Čepulienės lupų. Absolventai taip pat dėkojo pedagogams už suteiktas žinias, rūpestį.

 Šventės metu salėje tvyrojo iškilminga ir džiugi atmosfera.

Mokyklos istorija

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras įkurtas 2004 m. liepos 1 dieną, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK – 439 (2004 m. kovo 30 d.), reorganizavus sujungimo būdu Vilniaus 1-ąją politechnikos, Vilniaus 2-ąją politechnikos, Vilniaus 3-ąją politechnikos bei Vilniaus radioelektronikos ir tiksliosios mechanikos mokyklas. Vilniaus 1-oji politechnikos mokykla įkurta 1944 m. spalio 7 d. sename valstybinių žydų prieglaudos namų pastate, suprojektuotame architekto M. Streibekos ir pastatytame 1878 metais. Ji buvo pavadinta Vilniaus dailiųjų amatų mokykla.

Pirmuoju mokyklos direktoriumi buvo paskirtas Leonas Noreika (garsaus tenoro Virgilijaus Noreikos tėvas). Mokykloje pradėti rengti siuvėjai, rūbų modeliuotojai, ornamentų tinkuotojai. Joje mokėsi 100 mokinių.

1946 m. mokykla reorganizuojama į Vilniaus 5-ąją amatų, o nuo 1950 m. į Vilniaus 7 – tąją amatų mokyklą. Įgyvendinamos tekintojų, stalių, frezuotojų, elektrikų, radijo surinkėjų profesijos.

1963 m. mokykla pavadinama Vilniaus 21-ąja profesine technikos mokykla. Didinamas mokinių skaičius iki 500. Plečiamas profesijų pasirinkimas radijo ir elektromontažo srityse. Įsteigiamas vakarinio mokymo skyrius, kuriame įmonių darbininkai kėlė kvalifikaciją.

1966 m. keičiamas pedagoginės įstaigos pavadinimas į Vilniaus 21-ąją technikos mokyklą. Priimami mokiniai tik su viduriniu išsilavinimu. Plečiamas specialybių spekras: papildomai pradedami rengti pašto ir telegrafo agentai, kabelių lituotojai.

1970 m. mokykla tapo viena didžiausių Lietuvoje: joje buvo per 1000 mokinių, papildomai pradėtos rengti sekretorių – stenografių, braižytojų, poligrafijos pramonės specialybės. Buvo įkurti 4 mokyklos filialai Vilniuje ir 1 filialas Kaune. Prie mokyklos įkuriama spaustuvė. Naujininkų mikrorajone pastatomas 195 vietų mokinių bendrabutis.

 Nuo 1990 m. mokykla pavadinta Vilniaus 1-ąja politechnikos mokykla. Atsiradus rinkos ekonomikai, mokykla radikaliai atsisakė nepopuliarių profesijų, sumažėjo ir mokinių skaičius. Iki 600 dieniniame ir 200 suaugusiųjų mokymo skyriuje

 Pradėtos rengti tradicinio verslo, paslaugų bei šalies ūkiui reikalingos pramoninio profilio specialybės. Aktyviai dalyvaujant ES PHARE profesinio mokymo reformos programoje, padedant Danijos Odensės miesto grafinio dizaino kolegijos ekspertams, 1997 metais pradėta rengti tekstų rinkėjo ir maketuotojo specialybė; nuo 1996 m. kartu su Vokietijos Transform programos Lietuvoje ekspertu p. Martinu Šternu iš pagrindų atnaujintas Sekretoriaus mokymo programos turinys, orientuotas į eurostandartų įvedimą raštvedyboje ir verslo korespondencijoje; parengtos ir pradėtos įgyvendinti sekretorių referentų, biuro komersantų, reklamos komersantų, o vėliau ir elektroninio verslo organizatorių mokymo programos.

Virginijos Stankevičienės straipsnis  ,,Namą reikia pradėti statyti nuo pamatų‘‘

Vasara – karštas metas. Ypač prieš savo gyvenimo kryžkelę atsidūrusiems abiturientams, dabar sprendžiantiems, kuriuo keli toliau eiti. Gal bandyti stoti į aukštąją? Bet gali prireikti nemažai pinigų, ne visiems juk užteks valstybės finansuojamų vietų…Eiti dirbti? Bet kur? Juk neturinčiam išsilavinimo geresnio darbo niekas nesiūlo, o visą gyvenimą būti nekvalifikuotam lyg ir nesinori… O gal būt, kaip dabar madinga, važiuoti į užsienį ir bandyti tiesiog užsidirbti pinigų? Bet vis dėlto gal geriau savo gyvenimą pradėti kurti čia, kur namai?

Tikriausiai visi labai mėgsta svajoti. Tai daug lengviau negu ką nors daryti. Deja, kartais tenka pripažinti liūdną tiesą, kad svajonės ir norai prasilenkia su galimybėmis – pasirodo, kad ir paprastą darbą atlikti sugeba ne kiekvienas, o gerai atlikti – dar mažiau kas. Manai, kiekvienas, bent kiek geriau besimo0kantis, svajojantis apie įdomų ir pelningą darbą, žino, kad svajonė tampa realybe ne iš karto. Iš pradžių reikia mokytis, kad susipažintum su darbo specifika, suprastum, ar teisingai pasirinkai. Tik po to jau gali tikėtis tapti vadovu, siekti karjeros ir laukti pelno.

Darbo rinkos analitikai jau seniai pastebi, kad profesinį išsilavinimą turinčių žmonių reikia daugiau negu baigusių aukštąsias mokyklas. Norėčiau pacituoti Colleen C. Barrett mintį, kad ,,norint ką nors padaryti, reikia mažiau architektų ir daugiau mūrininkų‘‘. Iš tikrųjų geras bus tas architektas, kuris mokės mūryti. Kaip žinoma, namas pradedamas statyti nuo pamatų, o ne nuo stogo. Todėl jaunuoliams, rimtai mąstantiems apie savo gyvenimo kūrimą, siūlome  pasirinkti profesinį mokymą ir tik po to siekti aukštojo išsilavinimo. ,,Žmogus, kuris nedaro to, ką gali, o vaikosi to, ko nesupranta, nėra laimingas.‘‘ (J. V. Gėtė). Mokymasis profesinio mokymo centre – tai puiki galimybė NEMOKAMAI ir per 1 – 2 METUS įgyti paklausią darbo rinkoje specialybę, pamatyti profesinę veiklą iš arti – t. y., įgyti praktinių įgūdžių. Nuo profesinio mokymo savo karjerą pradėjo daugelis Liuetuvos verslo lyderių, politikų.

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Administravimo ir paslaugų skyrius (anksčiau 1 – oji politechnikos mokykla) – tai viena pirmųjų profesinio mokymo įstaigų Lietuvoje. Čia mokoma dirbti biure, rengiami paslaugų sektoriaus darbuotojai. Atsižvelgdami į Lietuvos darbo rinkos pokyčius, kasmet koreguojame mokymo programas ir siūlome jaunimui rinktis perspektyvias specialybes.

2013–2014 mokslo metais priimsime mokinius, baigusius pagrindinę mokyklą (10 klasių). Per trejus metus jiems siulome įgyti vieną iš šių patrauklių specialybių: nekilnojamojo turto agento, kompiuterinio projektavimo operatoriaus, elektroninės prekybos agento, sekretoriaus. Dvejus metus pasimokę gimnazijos skyriuje ir išlaikę brandos egzaminus jie įgis brandos atestatą, o dar po metų – profesinio mokymo diplomą.

Baigusiems vidurinę mokyklą (12 klasių) siūlomų specialybių spektras platesnis. Vos per vienerius metus pas mus galima įgyti apskaitininko, kasininko, spaudos ir pospaudos operatoriaus specialybes, o nuo šių metų siūlome rinktis dar visiškai naują – dailiųjų keramikos dirbinių gamintojo – mokymo programą. Elektroninių įrenginių surinkėjams ir derintojams mokymasis trunka trunka pusantrų metų. Kitos studijos trunka dvejus metus. Gana populiarios nekilnojamojo turto agento, vizualinės reklamos gamintojo specialybės. Mėgstantiems darbą su dokumentais siūlome tapti sekretoriais. Tiems, kuriuos traukia kompiuteriai, siūlome pasirinkti kompiuterinės įrangos derintojo, kompiuterinio projektavimo operatoriaus, tekstų rinkėjo ir maketuotojo profesijas.

Kiekvienas naujokas greit pritampa mūsų skyriuje. Tolerancija, šilti bei draugiški mokinių it mokytojų santykiai, elgesio kultūra – tai mūsų kasdienybė. Malonu, kad mokiniai pastebi jaukų psichologinį klimatą mokykloje, vertina puikias galimybes dalyvauti popamokinėje veikloje, stažuotis užsienyje, o darbdaviai dėkoja už geras mokinių žinias. Praktiką mūsų mokiniai atlieka solidžiose įmonėse ir organizacijose: LR Prezidento kanceliarijoje, LR Seimo kanceliarijoje ir leidykloje, Europos struktūrinių fondų agentūroje, didmeninės ir mažmeninės prekybos, verslo įmonėse ir kt. Tiems mūsų mokyklos absolventams, kurie nori toliau mokytis pagal giminingas specialybes, suteikiamos lengvatos stojant į aukštąsias mokyklas, nes esame sudarę mokymosi tęstinumo sutartis.

Sakoma: ,,Gyvenimas – tamsa, jei nėra siekių. Bet kos siekis yra aklas, jei nėra žinių. Bet kokios žinios yra bevertės, jei jų nepanaudojate. Bet koks darbas yra bevertis, jei nėra meilės.‘‘ Todėl pasirinkite teisingai. Turėkite tikslą, siekite jo, mokykitės. Viską matuokite protu, klausikyte širdies.

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Administravimo ir paslaugų skyriaus vedėja Virginija Stankevičienė

Straipsnio autorių nuotraukose:

1.     Profesinės kvalifikacijos pažymėjimų įteikimas sekretorių grupė absolventams

2.     Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo cantro direktorius Vincentas Klemka ir sekretorių grupės vadovė Violeta Vaitkevičienė

3.     Administravimo ir paslaugų skyriaus pedagogai (sk. ved. Virginija Stankevičienė – pirma iš dešinės)

4.     Absolventai  nekantriai laukia pažymėjimų

5.     Absolventę Agotą Niūniavaitę (Alechnovič) –pasveikino jos mama ir tėtis, šio straipsnio autoriai

 

Naujienos iš interneto