Pagrindinis puslapis Religija Katalikų kunigai Primicijos Bagaslaviškio parapijoje

Primicijos Bagaslaviškio parapijoje

Primicijos – kunigo pirmųjų šv. Mišių, aukojamų savo parapijoje, šventė. Tai – kunigo svajonių diena, kai jis žengia prie Dievo altoriaus atnašauti padėkos auką toje bažnyčioje, kurioje brendo ir augo būsimojo kunigo tikėjimas bei pasišventimas Dievo tarnybai.

Snieguotą 2012 m. gruodžio 16-osios sekmadienį Bagaslaviškio šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje įvyko kun. Tado Piktelio pirmosios šv. Mišios. Kunigu jį Kaišiadorių Katedroje gruodžio 9 dieną įšventino Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Sudėtingos oro ir eismo sąlygos nesutrukdė šventėje dalyvauti garbingiems svečiams.

Į primicijas atvyko Vilniaus kunigų seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas, Kaišiadorių dekanas mons. Rimvydas Jurkevičius, Molėtų dekanas mons. Kęstutis Kazlauskas, Žiežmarių klebonas kun. Rokas Puzonas, Musninkų klebonas kun. Virgilijus Balnys, Punsko parapijos vikaras, lietuvių sielovadininkas kun. Egidijus Kazlauskas, Molėtų vikaras kun. Mindaugas Grenda, Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaras kun. Dainius Matiukas, diakonai ir klierikai, kunigo Tado artimieji, draugai ir Bagaslaviškio parapijiečiai.

Primicijų pamokslą sakė kunigo Tado draugas Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaras kun. Mozė Mitkevičius. Pamoksle jis kalbėjo apie tai, kad kunigo šventimų data dažnai atspindi ir kunigo tarnystės individualią charizmą, o Tado kunigystė – Adventinė. Taip pat palinkėjo, kad ji „tebus gili, viltinga ir vaisinga“. Po šv. Mišių kunigas T. Piktelis sulaukė sveikinimų ir suteikė palaiminimą kunigams, diakonams, klierikams, artimiesiems bei visiems susirinkuisems.

Beje, už iš Bagaslaviškio prapijos kilusį ir Širvintų gimnaziją baigusį naująjį kunigą prieš vakarines šv. Mišias Širvintų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje nuo gruodžio 7 iki 16 dienos tikintieji buvo kviečiami melstis rožinį ir Palaimintojo Jono Pauliaus II litaniją prašant jam apatalinio uolumo Kristaus tarnyboje.

XXI amžius

Nuotraukoje: T. Piktelio primicijos Bagaslaviškio šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje

Voruta. – 2013, vas. 2 nr. 3 (767), p. 11.

Naujienos iš interneto