Pagrindinis puslapis Religija Katalikų Bažnyčia Prie Trakų Dievo Motinos paveikslo melsis Popiežius ir visa Lietuva

Prie Trakų Dievo Motinos paveikslo melsis Popiežius ir visa Lietuva

Prie Trakų Dievo Motinos paveikslo melsis Popiežius ir visa Lietuva

Šalia Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo Trakų klebonas dekanas Jonas Varaneckas. Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

 

Irma STADALNYKAITĖ, Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ, www.traku-zeme.lt

Penktadienį, rugsėjo 21 d., po šv. Mišių iš Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos į Kauną bus išgabentas stebuklingasis Trakų Dievo Motinos paveikslas. Specialiai tam paruoštoje saugomoje kapsulėje Trakų Dievo Motinos paveikslas keliaus į Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčią, o iš ten sekmadienį bus perkeltas į Kauno Santakos parką, kur Popiežius Pranciškus aukos šv. Mišias. Per pasaulinį televizijos tinklą transliuojamas Popiežiaus laikomas šv. Mišias stebės milijonai katalikų.

Tai ne pirmoji Trakų Dievo Motinos paveikslo kelionė. Vytautas Valentinas Česnulis knygoje „Kanauninkas Klemensas Maliukevičius“ (Trakai: Voruta, 2016, p. 35–36) rašė:

Tačiau visai kitaip Dievo Motinos (arba Trakų Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu) paveikslo likimas per karą pavaizduotas paties K. Maliukevičiaus pasirašytame Trakų bažnyčios 1933 m. gegužės 17 d. inventoriuje. Per vokiečių puolimą 1915 m. rusų kariuomenei apleidžiant Trakus, klebonas K. Maliukevičius ir vikaras Vaclovas Ramanauskas stebuklingą paveikslą paėmė su savimi į Mamavio apylinkes Rūdninkų girios pakraštyje. Čia, miške, paveikslui buvo įrengta laikina koplytėlė ir joje tris savaites laikytos pamaldos. Girioje tarp pelkių glaudėsi apie 30 tūkst. bėglių iš Trakų ir kitų parapijų.

Deja, dėl karo veiksmų paveikslui nebuvo saugu. Todėl Maliukevičius naktį, slapta nuo žmonių, paveikslą išvežė į Vilnių. Paveikslas laikinai buvo patalpintas katedros Šv. Povilo koplyčioje. Po dvejų metų, 1917 m., paveikslas grįžo į Trakus ir buvo įstatytas į altorių. Atidengtas rugsėjo 8 d., taikantis prie paveikslo pripažinimo stebuklingu ir karūnavimo datos (paveikslas oficialiai pripažintas stebuklingu ir karūnuotas popiežiaus Klemenso XI karūna 1718 m. rugsėjo 4 d.).

1990 m. pradžioje stebuklingasis Trakų Dievo Motinos paveikslas buvo išvežtas į Prano Gudyno restauravimo centrą, kur atlikti tiriamieji darbai, rentgeno tyrimai, sutvarkyta tapyba. Vėliau paveikslas grįžo į savo nuolatinę vietą – Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką.

Trakų rajono laikraščio „Trakų žemė“ redakcija kreipėsi į Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos kleboną dekaną Joną Varanecką. Jis pasakojo:

Stebuklingasis Trakų Dievo Motinos paveikslas pasirinktas neatsitiktai. Kaune vyksiančios šv. Mišios yra skirtos visai Lietuvai, o Švč. Mergelė Marija yra Lietuvos Globėja. Be to, šie metai paskelbti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo vainikavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais.

Marijos paveikslas iškeliaus į Kauną rytoj. Kaune jis bus saugomas ir adoruojamas Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje. Sekmadienį anksti ryte Marijos paveikslas bus įneštas į Santakos slėnį, kur jam bus skirta garbinga vieta prie centrinio altoriaus. Tai nepaprastas įvykis visai Lietuvos Katalikų Bažnyčiai, nes visas pasaulis matys stebuklingąjį Trakų Dievo Motinos paveikslą, klaus, kur ta Lietuva, kur tas Kaunas, kas yra toji Madona, ir, žinoma, domėsis Trakais. Čia tikras stebuklas, kad net pats Popiežius melsis prie Trakų Dievo Motinos malonėmis garsėjančio paveikslo. Šventasis Tėvas simboliškai dovanos Švč. Mergelei Marijai votą – gėlę. Ji yra užsakyta Italijoje.

Trakų Dievo Motinos paveikslas sugrįš į Trakus sekmadienį, po šv. Mišių. Ši garbinga misija patikėta katalikų pasauliečių organizacijos „Kolumbo riteriai“ vyrams. Aštuoni vyrai išneš Marijos paveikslą iš Trakų bazilikos, saugos jį Kaune ir pargabens iš Santakos parko.

Trečiadienį, rugsėjo 26 d., Trakų Dievo Motinos stebuklingasis paveikslas vėl bus grąžintas į savo garbingą vietą Trakų bazilikoje.

 

 

 

Naujienos iš interneto