Pagrindinis puslapis Naujienos Kazimieriečių misijos Čikagoje ir Pažaislyje įkūrėja Marija Kazimiera Kaupaitė

Kazimieriečių misijos Čikagoje ir Pažaislyje įkūrėja Marija Kazimiera Kaupaitė

Kazimieriečių misijos Čikagoje ir Pažaislyje įkūrėja Marija Kazimiera Kaupaitė

Marija Kazimiera Kaupaitė

Mantas MASIOKAS, Ramygalos gimnazijos mokytojas, www.voruta.lt

Balandžio 17 dieną minėsime 80 –ąsias Motinos Marijos Kazimieros Kaupaitės mirties metines. Jos pasiaukojimas dirbti Viešpaties vynuogyne ir šiandien prisimenamas ne tik anapus Atlanto Amerikoje, bet ir Lietuvoje – Pažaislio vienuolyno skliautuose ir Ramygalos Gudelių pakelėje.

KAZIMIERA KAUPAITĖ gimė 1880 m. sausio 6 d. Ramygalos parapijos Gudelių kaime, ji – penktoji iš 11-os Kaupų šeimos vaikų. Būdama septyniolikmetė, išvyko į Ameriką talkinti broliui kun. Antanui, dirbusiam lietuvių emigrantų sielovadoje. Kartu su keliomis kitomis lietuvaitėmis, pritariant vietos vyskupui, įkūrė Šv. Kazimiero seserų kongregaciją. 1907 m. vienuoliją patvirtino Šventasis Sostas. 1910 m. vienuolijos pagrindiniai namai atidaryti Čikagoje, kur gyveno didžiausia lietuvių kolonija. 1913 m. Kazimiera Kaupaitė tampa vienuolijos generaline vyresniąja. Tas pareigas ėjo 27-erius metus.

1918 m. atsikūrus nepriklausomai Lietuvai, kartu su keturiomis seserimis Marija Kazimiera parvyko į tėvynę ir įkūrė kazimieriečių misiją Pažaislyje. Grįžusi į Ameriką ir toliau uoliai rūpinosi lietuvių migrantų vaikų švietimu, talkino apaštalavimo darbe, steigė gimnazijas, mokyklas, vaikų darželius, ligonines, senelių ir našlaičių prieglaudas.

Kazimieros Kaupaitės drąsa ir ištvermė rėmėsi pasitikėjimu Dievu, nes, anot jos, žmonės yra tik įrankiai Dievo planuose ir jeigu žmonių užmojai atitinka Dievo valią, jie tikrai išsipildys. Visame jos gyvenime ryškus gyvas tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu. Jos gyvenimą galime nusakyti vienu žodžiu: PASIAUKOJIMAS. Ji buvo kaip deganti žvakė ant Viešpaties altoriaus, tirpstanti nuo pasiaukojimo Dievo ir artimo meilei. Gyvenimo vakare ji kalbėjo: „Aukokitės geriems darbams; semkitės stiprybės iš kentėjimų, nes didžiausios Dievo dovanos yra pažymėtos kryželiais“.

Motina Marija Kazimiera Kaupaitė mirė 1940 m. balandžio 17 d. Fizines jėgas pakirto sunki kaulų onkologinė liga. Prieš mirtį savo slaugėms sakė: „Aš taip džiaugiuosi, kad turėjau šią ligą, ji leido man pasiruošti mirčiai.“ Daugybė žmonių prisimena ją kaip šventąją Moterį, padariusią didžius darbus tikėjimo ir lietuvybės išsaugojimui.

1986 m. buvo pradėta jos skelbimo palaimintąja byla, o 2010 m. buvo oficialiai pripažintos herojiškas dorybės, suteiktas Garbingosios titulas. 2015 m. spalio 4 d. Ramygalos bažnyčios kriptoje atidengta ir pašventinta memorialinė atminimo vieta – kenotafas – su motinos Marijos Kazimieros Kaupaitės relikvijomis.

***

Kviečiame melsti Dievą, kad Marija Kazimiera Kaupaitė būtų paskelbta palaimintąja. Melskime jos užtarimo sergantiems ir išgyvenantiems sunkumus. Marijos Kazimieros Kaupaitės patirta skaudi emigrantės dalia teikia vilties šiandien išvykstantiems ieškoti geresnio gyvenimo lietuviams emigrantams, o ypač paguodžia ir ramina likusius artimuosius. Sergantys onkologinėmis ligomis, kreipdamiesi į Dievo Tarnaitę, tikime, sulauks pagalbos ir dvasinės paguodos. Taip pat galime tikėtis dvasinių atsivertimų, pagalbos nelaimėse ir sielvartuose, išsilaisvinimo nuo priklausomybių ir kitokių kūno bei sielos negandų.

Naujienos iš interneto