Pagrindinis puslapis Pasaulis Tremtis Išleistas papildomas knygos „Sibiro Madona“ leidimas

Išleistas papildomas knygos „Sibiro Madona“ leidimas

Išleistas papildomas knygos „Sibiro Madona“ leidimas
Jono Maldučio išdrožta Marijos skulptūra Korbiko kapinėse stovėjo daugiau nei pusę amžiaus, ją išvydusiems palikdama nepamirštamą įspūdį. Tremtinių archyvo nuotr.

www.voruta.lt

„Mums žinoma virš trijų tūkstančių tremties vietų, apie 1200 kalinimo vietų, apie 700-800 represuotųjų kapinių, tačiau tik vienose kapinėse – Korbiko – kaip centrinė maldos vieta stovėjo Švenčiausios Mergelės Marijos skulptūra, išdrožta politinio kalinio Jono Maldučio“, – sako knygos „Sibiro Madona“ sudarytoja Birutė Panumienė.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras išleido antrą knygos „Sibiro Madona“ laidą. Pirmoji laida pasirodė šių metų pradžioje ir buvo išpirkta per 2 mėnesius.

Pasak LGGRTC vyr. istorikės Birutės Panumienės, Centre yra surinkta apie 70 tūkst. represuotų Lietuvos piliečių prisiminimų ir apie 50 tūkst. nuotraukų iš represuotų vietų.  Apie Korbiko arba kitaip vadinamą Sibiro Madoną taip pat susikaupė daug liudijimų, tad buvo nutarta juos išleisti atskiru leidiniu.

Krasnojarsko krašto Korbiko gyvenvietės tremtinių kapinėse daugiau kaip 50 metų stovėjusi Švenčiausios Mergelės Marijos skulptūra įgavo tokios sakralinės įtaigos, kad išvykus lietuviams tremtiniams prie jos melstis pradėjo ir vietos gyventojai, atvažiuodavę net iš Krasnojarsko ir meldę jos visokių stebuklų. Kito paminklo, turinčio tokią unikalią istoriją, neturime.

Skulptūros autorius Jonas Maldutis – Linkuvos gimnazijos mokinys, kartu su bendraminčiais gimnazistais leidęs pogrindinį laikraštėlį „Nepavergtos mintys“  (J. Maldutis iliustruodavo laikraštėlį) ir už šią veiklą nuteistas 10 m. lagerio ir 5 m. tremties. Lageryje išmoko staliaus amato, pradėjo drožti skulptūrėles, kurias lagerių viršininkai pardavinėdavo turguose. Po lagerio J. Maldutis atvažiavo pas ištremtus į Korbiką tėvus, kur gyventojų prašymu iš pušies išdrožė garsiąją Sibiro Madoną, šiuo metu stovinčią Vilniaus katedros Tremtinių koplyčioje.

Knygą „Sibiro Madona“ galima įsigyti atmintiesknygos.lt, jos kaina 7 EUR.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Naujienos iš interneto