Vincas ir Pranas Raškauskai

Pagrindinis puslapis Vincas ir Pranas Raškauskai
Įrašas

Šventė Žiūronių kaime

S. Cibulskaitė, www.voruta.lt Balbieriškio seniūnijos „Vidupio“ kaimų bendruomenės pirmininkas žiūroniškis Alfonsas Vitkauskas yra iš tų žmonių, kurie įsitikinę, kad nėra ateities be praeities ir kad praeities pamiršti negalima. Žiūrioniškiai broliai Vincas ir Pranas Raškauskai buvo pokario meto Lietuvos partizanai, abu žuvo ir Juozas Raškauskas brolių atminimui prie tėviškės sodybos beržo prikalė kryžių. Kitoje kelio pusėje...