Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija

Pagrindinis puslapis Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija
In memoriam. Reda Tursaitė (1940-2023)
Įrašas

In memoriam. Reda Tursaitė (1940-2023)

Esu aš paukštis, vėtroj nepaklydęs ir niekad neišleidęs žemės iš akių, skrendu viršūnėn, kur kaip saulė žiedas žydi, regiu jį rytdienoj galingą, šviesų, didį ir pro perkūnijų aidėjimą šaukiu: Esu aš paukštis, ūkanoj pabudęs, skrendu žvaigždžių pakalnėn šion atnešt, širdies kad nesuėstų laiko rūdys, žiedų kad nepakąstų skausmo rudens, žmogus kad mestų pančių grandines. Esu...

Antanas Žmuidzinavičius – Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytojas (Paveikslo štrichai, pamatyti senųjų gimnazijos protokolų eilutėse ir tarp eilučių)
Įrašas

Antanas Žmuidzinavičius – Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytojas (Paveikslo štrichai, pamatyti senųjų gimnazijos protokolų eilutėse ir tarp eilučių)

I-ojo Tarybos posėdžio protokolas. 1915 m. spalio 9 d. Irena Raščiuvienė, www.voruta.lt Žinia, kad didysis peizažo meistras Antanas Žmuidzinavičius Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos biografijos pradžioje (1915–1918) yra dirbęs šioje mokykloje, tuo metu vadintoje „Jono Basanavičiaus, Mykolo Biržiškos ir Povilo Gaidelionio Vilniaus lietuvių gimnazijos kurso pamokos“, buvo ne tik šiaip maloni, bet ir kelianti pasididžiavimą: juk...