Viduklės šv. Kryžiaus bažnyčia

Pagrindinis puslapis Viduklės šv. Kryžiaus bažnyčia
Įrašas

Viduklėje pagerbtas mons. Alfonso Svarinsko atminimas

Kun.Algirdas DAUKNYS, lt.radiovaticana.va   Sausio 26 d. (tą dieną jis buvo trečią kartą suimtas) Viduklės šv. Kryžiaus bažnyčioje šv. Mišioms vadovavo Kauno metropolitas arkivysk. Lionginas Virbalas. Drauge koncelebravo arkivysk. Sigitas Tamkevičius, vyskupai: Eugenijus Bartulis, Jonas Boruta, Jonas Kauneckas bei trylika aplinkinių parapijų klebonų ir bičiulių. Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas įžangos kreipimesi priminė, jog šią dieną...