Šventasis Kazimieras

Pagrindinis puslapis Šventasis Kazimieras
Zigmas Tamakauskas. Lietuvos Didžiųjų kunigaikščių žemės žiedas…
Įrašas

Zigmas Tamakauskas. Lietuvos Didžiųjų kunigaikščių žemės žiedas…

Zigmas Tamakauskas, Kaunas, www.voruta.lt           Pagal Bažnyčios nusistovėjusią tradiciją vienas ar kitas minėtinas žmogus minimas jo mirties dieną, kada jo siela iškeliauja į Viešpaties buveinę. Taigi, ir šventasis Kazimieras labiausiai minimas jo mirties – kovo mėnesio 4 dieną.  Nuo jos mus skiria jau 537-eri metai.             Neretai Šventojo Kazimiero asmenį, kaip ir daugelį lietuviškos kilmės...

Įrašas

Šv. Kazimieras – pirmasis Lietuvos šventasis

Kovo 4 d. minime Lietuvos globėjo šv. Kazimiero šventę. Lie­tu­vos glo­bė­jas (1458–1484) Jo­gai­los anū­kas Ka­zi­mie­ras bu­vo ki­lęs iš Lie­tu­vos val­do­vų Ge­di­mi­nai­čių gi­mi­nės, ku­rios pra­džia sie­kia XIII a.. Ka­zi­mie­ro tė­vai – Lie­tu­vos ir Len­ki­jos ka­ra­lius Ka­zi­mie­ras Jo­gai­lai­tis ir Aust­ri­jos ku­ni­gaikš­ty­tė Elz­bie­ta Habs­bur­gai­tė, o dė­dė Vla­dis­lo­vas – Len­ki­jos ka­ra­lius, žu­vęs po­pie­žiaus Eu­ge­ni­jaus IV pa­skelb­ta­me kry­žiaus žy­gy­je prieš...