Seserų Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių Kongregacija

Pagrindinis puslapis Seserų Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių Kongregacija
Pasvalyje restauruotos Seserų Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacijos kapavietės
Įrašas

Pasvalyje restauruotos Seserų Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacijos kapavietės

Prie restauruotos kapavietės. Iš dešinės  Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio dv. vad. kun. Dainius Kaunietis, Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčios vikaras, centre Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacijos sesuo Onutė Baliūnaitė, kilusi iš Pasvalio ir grupelė LKMS Pasvalio KMD valdybos narių bei Gyvojo Rožinio  maldininkai. Pasvalys, Stoties g. Autorės nuotraukos Vlada Čirvinskienė, Pasvalys, www.voruta.lt LKMS Pasvalio Katalikių...