Seinų bazilika

Pagrindinis puslapis Seinų bazilika
Sigitas Birgelis. Kovų dėl lietuviškų pamaldų klausimu. V dalis
Įrašas

Sigitas Birgelis. Kovų dėl lietuviškų pamaldų klausimu. V dalis

Sigitas Birgelis, www.punskas.pl Š. m. spalio 16 dieną minėjome 40-ąsias lietuviškų pamaldų grąžinimo į Seinų baziliką metines. Laikas tarnavo lietuviams. 1975 metų rugpjūčio mėnesį Seinuose vyko Dievo Motinos karūnavimo šventė. Šventąsias Mišias atnašavo Lenkijos pirmas kardinolas Stefanas Višinskis (Stefan Wyszyński) ir kardinolas Karolis Voityla (Karol Wojtyła). Seinų lietuviai Mišių metu prieš svečių tribūną iškėlė plakatą,...

Sigitas Birgelis. Kovų dėl lietuviškų pamaldų klausimu. IV dalis
Įrašas

Sigitas Birgelis. Kovų dėl lietuviškų pamaldų klausimu. IV dalis

Kovotojai dėl lietuviškų pamaldų „savavališkai“ gieda Seinų bazilikoje Sigitas Birgelis, www.punskas.pl Dėl parapijiečių ryžtingumo ir kun. Antano Žievio dėka Punske pavyko išsaugoti lietuviškas pamaldas. Seinuose neramumai ir kova dėl pamaldų tęsėsi. Jų siekius palaikė užsienyje gyvenantys dvasininkai, tarp jų: kun. Juozas Budzeika iš Londono, kun. A. Deksnys iš Romos ir kun. P. Gavėnas iš Pietų Amerikos,...

Sigitas Birgelis. Kovų dėl lietuviškų pamaldų klausimu. I dalis
Įrašas

Sigitas Birgelis. Kovų dėl lietuviškų pamaldų klausimu. I dalis

Seinų bazilikos vidus Sigitas Birgelis, www.punskas.pl 1983 m. spalio 16 d., švenčiat 5-ąsias popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikato metines, po 37 metų kovų į Seinų baziliką buvo grąžintos lietuviškos pamaldos. Nuo tų įvykių prabėgo 40 metų. Seinų lietuvių pastangos nenuėjo veltui – pamaldos lietuvių kalba šioje šventovėje yra atnašaujamos ir dabar. Daugelio kovotojų dėl lietuviškų...