profesorius Juozas Eretas

Pagrindinis puslapis profesorius Juozas Eretas
Įrašas

Kuklios pagarbos ženklai. Juozo Ereto-Jakaičio gimimo 120-mečiui artėjant

 Autoriaus archyvo nuotraukos. Algimantas ZOLUBAS, www.voruta.lt Šveicarą, daugiausia nusipelniusiu Lietuvai, turėtume laikyti profesorių Juozą Eretą. Pradėjęs 1918 m. reikšmingą darbą Lietuvos informaciniame biure Lozanoje, 1919 m. atvyko į Lietuvą. Sunkiais Nepriklausomybės kovų metais pirmas iš inteligentų stojo į Lietuvos kariuomenę eiliniu savanoriu, priėmė Lietuvos pilietybę, profesoriavo Kauno universitete, su užsidegimu ugdė visuomenės dvasinę ir fizinę...