privatūs miškai

Pagrindinis puslapis privatūs miškai
Miškininkavimas mažoje (iki 3 ha) miško valdoje. Ypatumai ir galimybės
Įrašas

Miškininkavimas mažoje (iki 3 ha) miško valdoje. Ypatumai ir galimybės

Privačių miškų tvarkymą, šių miškų naudojimą, atkūrimą, apsaugą, taip pat privačių miškų savininkų teises ir pareigas tvarkant, prižiūrint ir naudojant privačius miškus reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinti „Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai“. Fiziniai asmenys turi teisę laisvai lankytis privačiuose miškuose, išskyrus specialios paskirties objektų (pvz.: pasienio zonos) miškus ir miškus, kuriuose tai riboja kiti...