piešinių konkursas „Ateities pasienietis”

Pagrindinis puslapis piešinių konkursas „Ateities pasienietis”
Mokiniams – piešinių konkursas „Ateities pasienietis”
Įrašas

Mokiniams – piešinių konkursas „Ateities pasienietis”

Dalyvauti jame kviečiami Vilniaus, Varėnos ir Pagėgių pasienio rinktinių veiklos ruožuose (žr. žemėlapį) įsikūrusių bendrojo lavinimo mokyklų 1–8 klasių moksleiviai. Piešiniai gali būti atlikti spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, guašu, kreidutėmis, tušu, kitokia arba mišria technika. Piešinių formatas – A4 popieriaus ar kartono lapas. Nuskenuotas ar nufotografuotas jų kopijas elektroniniu paštu reikia perduoti pasienio rinktinėms (PR) iki spalio 13...