Paulius VI

Įrašas

Paulius VI ir Motina Teresė

Motina Teresė ir Paulius VI – RV Vatikano radijas Žinome, kad Kalkutos Motiną Teresę labai gerbė ir jos veiklą labai vertino popiežius Jonas Paulius II. Tai jis leido paankstinti Motinos Teresės beatifikacijos bylos pradžią, nelaukiant paprastai reikalaujamų penkerių metų nuo kandidatų į šventuosius mirties. Tai jis, po ketverius metus trukusio beatifikacijos proceso, 2003 m. spalio...