Pareiškimas „Dėl LLRA vadovų provokacinių reikalavimų“

Pagrindinis puslapis Pareiškimas „Dėl LLRA vadovų provokacinių reikalavimų“
Įrašas

LPKTS XX suvažiavimo dokumentai

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGOS XX SUVAŽIAVIMO R E Z O L I U C I J A „Dėl valstybinių pensijų skyrimo represijų vykdytojams“ 2013-04-06 Kaunas 2013 m. vasario 22 d. Konstitucinis Teismas paskelbė mūsų nuomone prieštaringą nutarimą, kuriame tarp kita ko konstatuojama, kad tarnyba kitai valstybei negali būti laikoma tarnyba Lietuvos valstybei ir...