Ona Valytė

Įrašas

Ignas Meškauskas. Pasižadu šventai saugoti

Onutės Navickaitės piešinys „Lietuvaitės skausmas prie kryžiaus“. Piešta 1947 m. Ignas MEŠKAUSKAS, www.voruta.lt Artėjant prie iš tolo ant kalniuko tamsėjančio eglių guoto – Onos Valytės tėviškės, vėl ir vėl kyla tos pačios, tartum neradusios niekur ramybės uosto, mintys: kodėl vieni palikę savas sodybas, šiltas gryčias su ginklu ėjo į mišką, į žiemos šaltį, žinodami, kad...