lietuvninkai

Nijolės M. Šerniūtės romanas „Vilkų Kampo Eliza“
Įrašas

Nijolės M. Šerniūtės romanas „Vilkų Kampo Eliza“

Alma Lapinskienė Romano veiksmas nukelia į XIX amžiaus pirmąją pusę, į du kaimus, kurių vienas, Grabupiai,  yra lietuvninkų žemėse, o kitas, Oželiai, dūnininkų Žemaitijoje. Tokią laiko ir erdvės sąrangą  autorė pasirinko neatsitiktinai, juk, kaip rašė knygoje „Raišas paukštis“, vienų jos protėvių šaknys Klaipėdos krašte buvo įaugusios, o kitų – tuojau už rubežiaus. Vadinasi, romanas laikytinas...