Lietuvių Fondas

Pagrindinis puslapis Lietuvių Fondas
Detroite suskambo kasmetinio „JAV lietuvių poezijos pavasario“ posmai
Įrašas

Detroite suskambo kasmetinio „JAV lietuvių poezijos pavasario“ posmai

Įamžintoje akimirkoje – poezijos vakaro dalyviai ir svečiai. Živilės Gurauskienės nuotr. Živilė Gurauskienė, PoPaJAV atstovė spaudai, JAV, www.voruta.lt Laumžirgiai, sakė, pikti –   Sparneliai jų stipriai plasnoja: Ryto rasa permerkti Susirenka kiek kas ko nori. (Sandra Avižienytė „Laumžirgiai“). Š. m. balandžio 6 d., prieš pat Atvelykį, užbaigiantį liturginį šv. Velykų laikotarpį, 6 val. vakaro Detroito Dievo...

Naujas „Ecos de Lituania“ („Lietuvos aidai“) sezonas
Įrašas

Naujas „Ecos de Lituania“ („Lietuvos aidai“) sezonas

Laidos „Ecos de Lituania“ (,,Lietuvos aidai“) komanda Juan Ignacio Fourment Kalvelis, lietuviškos radijo valandėlės „Ecos de Lituania“ vedėjas, Argentina, www.voruta.lt Sėkmingai startavo 18-asis laidos „Ecos de Lituania“ (,,Lietuvos aidai“), vienintelės lietuviškos radijo laidos Pietų Amerikoje, sezonas. Radijo valandėlės laikas – nuo 21 iki 22 val. (Argentinos laiku, Lietuvos laiku – šeštadieniais nuo 3 iki 4...

Daugiau nei prieš 60 metų gydytojams, gyvenusiems Illinois (JAV) valstijoje,  kilo genialus sumanymas – įkurti Milijoninį fondą lietuvybei išeivijoje  remti
Įrašas

Daugiau nei prieš 60 metų gydytojams, gyvenusiems Illinois (JAV) valstijoje, kilo genialus sumanymas – įkurti Milijoninį fondą lietuvybei išeivijoje remti

Pelno skirstymo komisijos I posėdis 2023 m. gegužės 13–14 dienomis. Pelno skirstymo komisija (iš kairės):Žygintas Januškevičius, Saulius Čyvas, Laura Garnytė, Marius Kasniūnas, Ingrida Strokovas, Dalius Vasys ir Juozas Kapačinskas (PSK pirmininkas) www.lithuanianfoundation.org Į pabaigą eina 2023-ieji. Pažvelkime, kokie buvo nueinantys metai Lietuvių Fondui (LF). Galime drąsiai teigti – metai buvo džiugūs, jie pasižymėjo nauju rekordu –...

Provincijų Imigrantų Šventė Berisse (Argentina) su Lietuvos skrabalų virtuozu Regimantu Šilinsku
Įrašas

Provincijų Imigrantų Šventė Berisse (Argentina) su Lietuvos skrabalų virtuozu Regimantu Šilinsku

Rugsėjo ir spalio mėnesių savaitgaliais Argentinoje, Berisso mieste vyko 46-oji Provincijos Imigrantų Šventė. Daugiau kaip 100 tūkstančių žiūrovų iš visos Argentinos atvyko pasižiūrėti šventės.  Kaip ir visais metais, Lietuvių draugija „Nemunas“ surengė puikų Lietuvos kultūros, papročių ir tradicinių patiekalų pristatymą. Berisse gyvena  viena didžiausių  lietuvių bendruomenių Argentinoje. Iki I-ojo Pasaulinio karo čia atvyko daugiau kaip...

Lietuvių fondui – 60. Deimantinė LF sukaktis
Įrašas

Lietuvių fondui – 60. Deimantinė LF sukaktis

Dalia Cidzikaitė, www.lithuanianfoundation.org XX amžiaus septintojo dešimtmečio pradžioje antrosios lietuvių emigrantų Jungtinėse Amerikos Valstijose bangos atstovų iškelta mintis įsteigti „milijono dolerių fondą lietuviškiem reikalam“ galėjo ir netapti „kūnu“. Nuo jų atvykimo į JAV tebuvo praėjęs vienas dešimtmetis, ne vienam jų teko keisti profesiją, dirbti mažai apmokamus, fiziškai sunkius darbus, pradėti savo gyvenimą kone nuo pradžių....

Živilė Gurauskienė. Išeivijoje kuriančius poetus apjuosė Laumės juosta
Įrašas

Živilė Gurauskienė. Išeivijoje kuriančius poetus apjuosė Laumės juosta

„JAV lietuvių poezijos pavasaris ’21” dalyviai ir vakaro svečiai. Živilės Gurauskienės nuotr. „Dirvos“ korespondentė Živilė Gurauskienė, JAV, Lemontas, www.voruta.lt „Mūsų yra tik tiek, kiek atiDUODAME savęs kitiems”. Sandra Avižienytė Š. m. balandžio 10 d. 6 valandą vakaro Lemonte, Pasaulio lietuvių centre (PLC), Lietuvių dailės muziejaus galerijoje „Siela“ nuvilnijo kasmetinis, jau tradiciniu tapęs  renginys „JAV lietuvių poezijos...

Rekordiniai Lietuvių Fondo metai
Įrašas

Rekordiniai Lietuvių Fondo metai

2019 metų LF taryba. Iš kairės: Arvydas Tamulis, Rūta Kulbis, Dalius Vasys, Daina Dumbrys, Rimantas Griškelis, Antanas Razma, Jaun., Marius Kasniūnas, LF tarybos pirmininkė Audronė Pavilčius-Karalius, LF valdybos pirmininkas Tauras Bublys, Milda Davis, Viktoras Kaufmanas, Saulius Čyvas, Gintaras Vaišnys ir Juozas Kapačinskas. Nuotraukoje nėra Vytauto Naručio. Arūno Klibo nuotr. Dalia CIDZIKAITĖ, pasauliolietuvis.lt „Pasaulio lietuviai ir Lietuva“...

Brazilijoje – Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Įrašas

Brazilijoje – Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas

Prelato Edmundo Putrimo nuotraukos Greta GUOGAITĖ, praktikantė Montevidėjaus lietuvių bendruomenėje, Gabija VYŠNIAUSKAITĖ, praktikantė San Paulo lietuvių bendruomenėje, www.voruta.lt XXII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas San Paule Sausio 23-27 dienomis Brazilijoje vyko Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas, kuriame dalyvavo užsienio lietuviai iš Brazilijos, Urugvajaus, Vokietijos ir Kanados. Renginyje dalyvavo ir Brazilijos bei Urugvajaus lietuvių bendruomenių praktikantai, atvykę...