knyga „Žurnalistikos lankose: Gairės datos veidai“

Pagrindinis puslapis knyga „Žurnalistikos lankose: Gairės datos veidai“
Vertinga žurnalisto Domo Šniuko knyga  „Žurnalistikos lankose“
Įrašas

Vertinga žurnalisto Domo Šniuko knyga „Žurnalistikos lankose“

Prof. dr. Vytas URBONAS, Vilnius, www.voruta.lt Tai ne pirmoji žinomo žurnalisto, redaktoriaus, spaudos istoriko išleista knyga. Dar 1958 metais pasirodė jo publicistikos knyga „Ežerų vilnimis“, vėliau – „Žalioji tėviškės vasara“ (parašyta kartu su Algiu Šiekštele 1974 m.), monografija „Juozas Olinardas Penčyla: šaržų karalius“ (2004 m.). Jis parengė spaudai  Prano Palukaičio knygą „Lietuvių periodika Vakarų Europoje...