Kazys Ėringis

Pagrindinis puslapis Kazys Ėringis
Kaziui Ėringiui 100 metų – Lietuvos laisvinimo veiklos liudijimai
Įrašas

Kaziui Ėringiui 100 metų – Lietuvos laisvinimo veiklos liudijimai

Amerikos lietuvių tarybos (ALT) kasmetinė Pavergtų tautų demonstracija Čikagos Dauntaune. Priekyje stovi Kazys Ėringis. 1988 m. birželio 14 d. LMAVB RS F335-1987 www.voruta.lt 2021 m. balandžio 16 d. sukako 100 metų, kai gimė lietuvių tautai, valstybės istorijai ir mokslui svarbus žmogus – ekologas, visuomenės veikėjas Kazys Ėringis.  Visuomenei Kazys Ėringis žinomas kaip garsus mokslininkas ekologas, parašęs...